Vertrouwen in voorzorgcirkel

Zorgverzekeraar VGZ wil in de drie regio’s driehonderd voorzorgcirkels opzetten in de komende drie jaar, meldt de Telegraaf. “Dat doen we niet zelf, we zorgen dat er extra projectleiders komen zodat we meer cirkels aan het draaien krijgen”, zegt Marjo…

Lees meer

Ongemakkelijke boodschap zorgverzekeraars

Zo gezond mogelijk leven als je jong bent. Als je toch zorg nodig hebt, proberen dat digitaal te regelen. En als je eenmaal ouder bent, vooral een beroep doen op mantelzorgers. En de professionele zorgverlener? Die zie je zo weinig…

Lees meer

Waarom u steeds vaker misgrijpt in de apotheek

Waarom lukt het maar niet de levering van essentiële geneesmiddelen op orde te krijgen?  Vorig jaar was volgens apothekersorganisatie KNMP bijna 2.300 keer een medicijn langer dan twee weken niet leverbaar. Een enorme stijging ten opzichte van de 1.500 tekorten…

Lees meer

Zorgverzekeraars schieten tekort

De vier grote zorgverzekeraars van ons land doen te weinig om hun klanten toegang te verlenen tot goede zorg. Dat concludeert volgens de Volkskrant de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het is voor eerst dat de machtigste toezichthouder in de zorg hardop…

Lees meer

Bureaucratie rond laatste zorg

Palliatieve zorg is de laatste zorg die een mens kan krijgen. Maar zelfs daarbij kunnen administratieve hoepels en geldgedreven keuzes volgens de Volkskrant het leven (en de dood) van de patiënt zuur maken. ‘Ga vooral niet dood in december’, zegt…

Lees meer

De ouderenzorg wankelt

De overheid wil zorgkosten besparen door ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit beleid heeft geleid tot een tweedeling, waarbij sommige kwetsbare ouderen niet de juiste zorg krijgen. Zorgverleners zien steeds meer schrijnende situaties omdat zorg thuis niet…

Lees meer

Overstappers kozen voor de laagste premie

Rond de jaarwisseling zijn 1,2 miljoen Nederlanders overgestapt op een andere zorgverzekering. Ze kozen volgens NU.nl vooral voor de laagste premie en daarom was verzekeraar FBTO in trek. ASR, CZ en VGZ waren minder populair. Dit jaar stapte 7,4 procent…

Lees meer

ZorgkaartNederland veel mis

Er is nog steeds veel mis met ZorgkaartNederland, meldt het FD. De reviewwebsite is gevoelig voor fraude, voldoet niet aan de eigen betrouwbaarheidsmaatstaven en verwijdert actief negatieve beoordelingen. ZorgkaartNederland werd in 2009 opgericht om de kwaliteit van de zorg te…

Lees meer

Wat mag je van zorg verwachten, en omgekeerd

‘Wat we missen, is een goed geleid debat over wat je van de zorg mag verwachten, en wat de zorg van jou mag verwachten, bijvoorbeeld hoe gezond je leeft.’Dat zegt voorzitter Dirk Jan van den Berg van Zorgverzekeraars Nederland in…

Lees meer

Zorgconsument doodmoe 2024 in

EW-columnist Zihni Özdil probeerde twee dagen lang zorgverzekeraars te vergelijken. Hij werd er niet veel wijzer van en kreeg bijna een muisarm. “Twee dagen lang was ik ermee bezig, afgelopen november. Al die ellenlange tabellen met vergoedingen. Ik ging ze…

Lees meer

Jongere kiest vaak aanvullend pakket

Het is tot eind dit jaar mogelijk om de zorgverzekering over te sluiten. Een basisverzekering is vanaf 18 jaar verplicht. Veel jongeren hebben interesse in een aanvullende pakket. Dat constateert volgens het AD vergelijkingssite Independer op basis van 1 miljoen…

Lees meer

Krimpflatie bij zorgverzekeraars

  Ook zorgverzekeraars doen aan krimpflatie. Dat constateert de Volkskrant in een artikel over de laatste kans om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. De aanvullende pakketten zijn duurder (gemiddeld 7 procent), maar je krijgt er minder voor terug….

Lees meer

Voor 50+ mantelzorgvervanging in basispakket

“Net als een kraamverzorger jonge ouders ontlast bij de geboorte van een kind op kosten van de zorgverzekering, zou een buddy ook de oudere mantelzorger moeten ontlasten”, schrijft Annelies Delsman (mantelzorgmakelaar, mantelzorgcoach en onafhankelijk cliëntondersteuner) in de Volkskrant. Haar voorstel…

Lees meer

Thuiswonen doorgeslagen, verzorgingshuis terug

De roep om de terugkeer van het vroegere bejaardenhuis klinkt steeds luider. “We zien een steeds groter wordende groep ouderen die eenzaam en minder actief is. Thuis wonen is op zich goed, maar we zien dat het is doorgeslagen”, zegt…

Lees meer

Bedrijven dwingen tot meer persoonlijk contact

Het is hoog tijd dat de BV Nederland wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid, schrijft dagblad De Limburger in een commentaar: “Bedrijven moeten, desnoods afgedwongen door regelgeving, méér investeren in het persoonlijk contact met hun klanten. Een oude wijsheid luidt: de…

Lees meer

Ziekmakend lang bellen over nieuwe polis

Al ruim twee weken probeert Stef Conjarts (85) uit Margraten CZ vergeefs aan de lijn te krijgen. Hij voelt volgens de Limburger dezelfde frustratie als veel andere ouderen, die moeilijk met internet overweg kunnen en amper contact krijgen met de…

Lees meer

Valpreventie? Ik sta vooraan in de rij

Door de vergrijzing vallen steeds meer ouderen, met stijgende zorgkosten tot gevolg. Door trainingen te geven kun je dat verminderen en dat zou de zorgverzekeraars uitgaven scheelt. Maar of het de zorgkosten echt verlaagt? Psychogerontoloog Huub Buijssen uit Tilburg schrijft…

Lees meer

Rustig thuis sterven

Een uitvinder-arts, een wijkverpleegkundige en een longarts wisten met hun ‘palliakit’ de verlammende bureaucratie in de zorg te doorbreken. Binnenkort vergoeden alle zorgverzekeraars deze eerste-hulp-bij-sterven. Dat meldt de Volkskrant. Het zal niet vaak gebeuren dat een huisarts zich trots voelt…

Lees meer

Kiezen van ziekenhuis nog altijd een loterij

Nog altijd is het voor patiënten vaak onmogelijk om informatie over kwaliteit van zorg te vinden. Dat blijkt uit een analyse van het FD. Het proces om tot openbaarheid te komen is stroperig, en er botsen veel belangen. Patiëntenorganisaties strijden…

Lees meer

Bij goedkope polissen veel veranderd

Vooral bij goedkope polissen van de zorgverzekeraars is er veel veranderd, schrijft hoofdredacteur Reinout van der Heijden van de Geldgids in zijn rubriek in de Volkskrant. Dat gebeurde vorig jaar ook al. Toen is een op de elf verzekerden overgestapt….

Lees meer

Moeilijk debat over de zorg

“Nu komt het er dus op aan: we hebben een beperkte hoeveelheid geld en weinig personeel: hoe gaan we dat verdelen?”Dat zegt Wouter Bos, baas van zorgverzekeraar Menzis, in Trouw. “Ik denk dat het dan logisch is om meer samen…

Lees meer

Vanwege de kosten niet naar de fysio

Als mensen te lang rondlopen met klachten en niet naar de fysiotherapeut gaan omdat die zorg niet vergoed wordt, kan dat veel duurder gaan uitpakken wanneer er uiteindelijk een kostbare operatie nodig is. Dat is het beeld dat meerdere fysiotherapeuten…

Lees meer

Zorgverzekeraars onder druk

Consumenten kiezen hun zorgverzekeraar op basis van premiekosten en stappen makkelijk en snel over, zo blijkt uit KPMG-onderzoek. Om aantrekkelijk te blijven voor de consument en de premiestijging te beperken, hebben zorgverzekeraars de afgelopen jaren hun financiële reserves ingezet en…

Lees meer

Heel Nederland verdient onze zorgbuurthuizen

In Oss heeft de SP met andere instanties dit jaar een zorgbuurthuis opgezet. Tijdens een verkiezingsdebat kreeg de partij daarvoor complimenten. Maar daarmee zijn we er niet, stelt SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen in het AD. “Tijdens het RTL-verkiezingsdebat van zondag 12…

Lees meer

Elke wijk vaste huisarts en zorgteam

In de wijkverpleging zie je iets geks, zegt de topman van CZ (de tweede zorgverzekeraar van ons land) in de Volkskrant : je hebt wijken met meer dan honderd aanbieders, en toch is er structurele schaarste. “De markt is dus…

Lees meer

Afspraken zorgverzekeraars nog ongewis

Het grootste deel van de contracten voor 2024 tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen is volgens de Telegraaf nog niet rond, waardoor het voor verzekerden lastig is een keuze te maken voor een nieuwe zorgverzekering. Zij weten immers niet zeker of het…

Lees meer

Premiestijging minder dan kabinet dacht

De premies voor de basisverzekering voor de zorg stijgen minder dan verwacht, meldt de NOS. Het kabinet hield op Prinsjesdag rekening met een stijging van 12 euro per maand, maar het blijkt mee te vallen. Bij de grote vier verzekeraars…

Lees meer

Grote verzekeraars beperken vrije keuze

Het einde van de restitutiepolis, een belangrijke pijler onder de vrije artsenkeuze, is volgens de Volkskrant in zicht. Van de grote verzekeraars heeft alleen Menzis in 2024 nog een restitutiepolis in de portefeuille. Bij een restitutiepolis krijgt een verzekerde altijd…

Lees meer

Menzis maandbedrag naar €146,75

  Zorgverzekeraar Menzis verhoogt de premie met €5,50 per maand naar €146,75. Dat is ruim €3 onder de verwachte premie van €150 per maand die het kabinet heeft aangekondigd. De verzekeraar is volgens de Telegraaf blij dat het de verhoging…

Lees meer

Salland: richting beperkte stijging premie

Cliënten van Salland Zorgverzekeringen in Deventer betalen volgend jaar voor de basispremie een bedrag van 145,90 euro per maand. Dat is 11 euro meer dan de premie voor dit jaar, meldt RTV Oost. “We zien de ontwikkelingen als een eerste…

Lees meer

Zorgcontracten moeten op tijd rond zijn

Uiterlijk 12 november versturen zorgverzekeraars de nieuwe zorgpolis naar hun cliënten. De verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om tegelijk met de nieuwe polis kenbaar te maken met welke zorgaanbieders zij een contract hebben afgesloten, vindt Senioren Netwerk Nederland: Verzekerden mogen…

Lees meer

Zorg en Zekerheid vraagt 8 euro meer

Zorg en Zekerheid verhoogt de premie van de basisverzekering in 2024 met 5,7 procent. Die stijgt van 139,95 naar bijna 147,95 euro per maand. Oorzaken zijn de inflatie en hogere zorgsalarissen, aldus NU.nl. “We ontkwamen niet aan een hogere premie…

Lees meer

Sporten met de zorgverzekeraar

‘Door te zorgen dat de inwoners van Friesland ook op latere leeftijd actief en vitaal zijn, kun je de grote vraag naar zorg verminderen’, zegt zorgverzekeraar De Friesland. De Friesland neemt in de provincie het voortouw om preventie op de…

Lees meer

Helft Zeeuwen bereid zelf stappen te zetten

De helft van de Zeeuwen is bereid zelf stappen te zetten om de uitdagingen in de zorg op te lossen. Dat blijkt volgens CZ uit onderzoek dat Newcom Research & consultancy heeft uitgevoerd in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie….

Lees meer

Zuinig zijn op de zorgverzekering

“Niemand in Nederland heeft onoplosbare problemen met zijn zorgverzekering. Iedereen, jong en oud, heeft ’m. Is er dan niets te verbeteren? Zeker wel, maar niet door het grondig verbouwen van de zorgverzekering.”Dat schrijft in de Volkskrant Martien Bouwmans, socioloog en…

Lees meer

Eigen risico hakt erin, dan maar minder pillen

Eén op de vier mensen heeft het afgelopen jaar zorg gemeden wegens kosten, blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Zo blijven mensen langer lopen met klachten, gaan ze niet naar de specialist of nemen ze minder medicijnen dan gewenst….

Lees meer

Huisarts meer coördinerende rol

Als het over huisartsen gaat, klinkt nostalgie naar de praktijkhoudende dorpsarts van vroeger. Dat model is niet meer houdbaar, zegt Iris de Vries, voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl, in het FD. Daarom is het zaak dat huisartsen zelf…

Lees meer

Nieuwe schakel tussen thuis en verzorgd wonen

Dankzij de subsidieregeling Gezond en Wel Thuis van het zorgkantoor DSW konen er in de gemeente Westland twee proeven in bestaande gebouwen van een corporatie. Het gaat volgens AD Haagsche Courant om een subsidieregeling die in het leven geroepen om…

Lees meer

Steeds meer pakket zonder fysio

Zo’n vier miljoen mensen zijn niet aanvullend verzekerd voor fysiotheraptie, meldt ABN AMRO volgens NU.nl. Een deel van deze mensen kan die zorg zelf betalen, maar er is ook een grote groep die zich dit niet kan veroorloven. “Als mensen…

Lees meer

Niemand wil bezuinigen op zorg

We hechten aan goede gezondheidszorg. Alleen wordt die elk jaar duurder. Tegelijk willen kiezers niet dat een nieuw kabinet op de zorg bezuinigt. Dus worstelen partijen met de vraag hoe we de boel betaalbaar houden, schrijft het AD. Twee derde…

Lees meer

Mantelzorger gek van gedoe

Patiëntenfederatie Nederland, Alzheimer Nederland, ouderenorganisaties KBO en ANBO en belangenorganisatie MantelzorgNL willen een einde aan alle bureaucratische rompslomp waar mantelzorgers voortdurend mee te maken hebben. Daarom starten ze de online petitie ’Stop de Regelkolder’, meldt  de Telegraaf. Aanleiding is een…

Lees meer

Nog vaak onnodige meniscusoperatie

Bij vijftigplussers die kampen met slijtage of artrose heeft een meniscusoperatie volgens de beroepsvereniging van orthopedisch chirurgen meestal geen zin, aldus de Telegraaf. Twee tot drie maanden fysio met pijnstilling, zo blijkt uit talrijke wetenschappelijke studies, is minstens zo effectief….

Lees meer

Leven lang braaf premie betaald

De vergrijzing wordt als belangrijke oorzaak gezien van de kostenstijgingen in de zorg en daarmee ook van een steeds hogere zorgpremie. Oudere lezers reageren verbolgen, aldus de Telegraaf. “Ik heb er schoon genoeg van dat als het over zorgkosten gaat,…

Lees meer

Recordverhoging zorgpremie

De premie van de basisverzekering gaat bij zorgverzekeraar DSW volgend jaar maandelijks met 11,50 euro omhoog. Klanten van deze verzekeraar gaan daardoor 149 euro per maand betalen. DSW is een relatief kleine zorgverzekeraar en maakt elk jaar als eerste de…

Lees meer

Beetje meer marktwerking zou welkom zijn

“De zorguitgaven groeien weer verder”, constateert Bram Wouterse, gezondheidseconoom aan de Erasmus Universiteit. “Dat komt niet alleen door de inflatie. Ook daarvoor gecorrigeerd is de uitgavenstijging flink. Het breed levende idee dat er op de zorg bezuinigd wordt, is gewoon…

Lees meer

Gewoon bang om oud te worden

Peter Borst uit Beverwijk denkt dat met de steeds terugkerende verhoging van de ziektekosten en de deplorabele staat van de ouderenzorg in de toekomst euthanasie steeds meer de oplossing gaan worden,  schrijft hij in de Telegraaf. “Je bent in de…

Lees meer

Zorgverzekering opnieuw flink duurder

De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog, met ongeveer 12 euro per maand. Het demissionaire kabinet rekent komend jaar op een maandpremie van bijna 150 euro. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit uitgelekte cijfers voor Prinsjesdag. Voor volgend jaar wordt…

Lees meer

Hogere eigen bijdragen onvermijdelijk

Nederland geeft veel meer geld uit aan de langdurige zorg dan de andere rijke landen, aldus een Prinsjesdag-artikel van EW met besparingstips op het gebied de zorg. De eigen bijdrage is juist weer het laagst Het is voor EW daarmee…

Lees meer

Opnieuw geen garanties voor overstappers

Het leidde eind vorig jaar tot nogal wat ophef, aldus de Telegraaf: mensen die niet wisten of ze van zorgverzekering moesten wisselen omdat zorgverzekeraars de contracten met zorgaanbieders nog niet allemaal rond hadden. Kan ik straks met mijn zorgverzekering nog…

Lees meer

Vergrijzing niet de enige kostenfactor

De zorgpremie moet drastisch omhoog in 2024. “We raden het al, het komt voornamelijk door de vergrijzing… Wij ouderen krijgen natuurlijk weer de ’schuld!”, aldus K. Veen uit Ede in de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf. “Wij betalen…

Lees meer

Zorgpremie volgend jaar fors omhoog

De zorgpremies gaan volgend jaar flink omhoog. Dat hebben verzekeraars volgens de Telegraaf  laten doorschemeren bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. “Met de stijgende zorgkosten, is een flinke premiestijging onvermijdelijk”, zegt ook zorgeconoom Wim Groot. ASR-topman Jos Baeten verwacht dat…

Lees meer

Kijken wie de zorg het hardste nodig heeft

“Op een aantal onderdelen moet de politiek harde keuzes durven maken”, zegt topman Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ in de Telegraaf, gevraagd wat hij van het nieuwe kabinet verwacht. “De mensen zijn op, de middelen zijn op. We moeten…

Lees meer

Seniorenraden in actie voor behoud ziekenhuis

De Federatie Seniorenraden Parkstad Limburg vreest volgens dagblad de Limburger grote gevolgen als Zuyderland besluit om in 2030 de spoedeisende hulp (SEH) en het beddenhuis (opnames) van Heerlen naar Geleen te verplaatsen. In een brief vraagt de federatie Zuyderland deze…

Lees meer

Maatschappelijke dialoog recht op zorg

Niet alles kan met zorg worden opgelost. Dat stelt zorgverzekeraar Zilveren Kruis in een 10-puntenplan voor Tweede Kamer verkiezingen. “Start een respectvolle maatschappelijke dialoog met alle generaties. Die moet gaan over de vraag of we alle mogelijke zorg ook per…

Lees meer

Vergrijzing Zoetermeer dwingt tot actie

Waar in de jaren zeventig vooral jonge gezinnen naar de nieuwbouwwijken trokken, heeft Zoetermeer nu te maken met extreme vergrijzing. De gemeente zet alle zeilen bij om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, schrijft Binnenlands Bestuur. Met zorgverzekeraars en zorgaanbieders,…

Lees meer

Toch vergoeding speciale kniebrace

Wanneer je zorgverzekeraar besluit om bepaalde zorg niet te vergoeden, loont het soms om daartegen in beroep te gaan, schrijft de Telegraaf. Een man die last heeft van artrose in zijn linkerknie en daardoor slecht loopt, had een aanvraag gedaan…

Lees meer

Samen zorgen voor onze ouderen in de wijk

Nederland voorbereiden op een vergrijzende samenleving. Dat is een van de drie belangrijke pijlers uit waarvoor Zorgverzekeraars Nederland de politieke partijen aandacht vraagt in een verkiezingspamflet. De andere twee pijlers, om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar…

Lees meer

Geen vergoeding alarmknop 92-jarige

Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen, maar een persoonsalarm valt niet onder de verzekerde zorg. De Telegraaf bericht dat een 92-jarige vrouw de kosten van een dergelijk alarm niet vergoed krijgt van haar zorgverzekeraar CZ omdat ze ’niet voldoet…

Lees meer

Behoefte aan Seniorenombudsman

Nederland kent nog geen Seniorenombudsman, maar heeft daar wel behoefte aan, vindt Senioren Netwerk Nederland. Ouderen die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger ervaren namelijk vaak een kloof met de overheid. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen staat volgens het netwerk…

Lees meer

Vaak geen geld voor dokter, fysio of tandarts

Een op de vijf Nederlanders die zorg nodig hebben ging in 2022 niet naar de arts omdat ze het niet konden betalen. Zorgkosten raken de levens van chronisch zieken. Soms moet ook de verwarming lager, of boodschappen goedkoper. Dit komt…

Lees meer

Netwerk Vitaliteit onderzoekt woonvormen

Langer gezond, langer gelukkig. Ouderen die tussen en met anderen wonen, doen veel minder een beroep op zorg, is het idee. Klopt dat? Dat wordt nu voor het eerst wetenschappelijk onderzocht. In dit wetenschappelijk onderzoek gaat het om geclusterd of…

Lees meer

Ouderenzorg zou 1,6 mrd goedkoper kunnen

Door gemeenten verantwoordelijk te maken voor de langdurige ouderenzorg en daarbij een decentralisatiekorting van 10 procent toe te passen, kan het rijk volgens vakblad Binnenlands Bestuur structureel 1,6 miljard euro besparen. Het is een van de bezuinigingsideeën die het ministerie…

Lees meer

Hoe rantsoeneer je de zorg

“We reguleren van alles om de gezondheid te verbeteren, maar hoe meten we het effect van regulering? Eigenlijk weten we dat nog niet goed.” Dat zegt hoogleraar gezondheidsrecht Anniek de Ruijter in NRC. Dat we zorg organiseren in de context…

Lees meer

Buurtzorg helpt Buurtdokters groeien

Buurtzorg en Buurtdokters bundelen hun krachten. Buurtzorg investeert 9 ton in Buurtdokters, waarmee Buurtdokters de komende jaren snel kan groeien. Jos de Blok van Buurtzorg zegt in Zorgvisie: “Buurtdokters is maatschappelijk gedreven. Het is een duurzaam financieel model dat je…

Lees meer

Zorgcontracten moeten tijdig af

Zorgverzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om tegelijk met de nieuwe zorgpolis kenbaar te maken met welke zorgaanbieders zij een contract hebben afgesloten, vindt Senioren Netwerk Nederland. “Verzekerden mogen nooit meer de dupe worden van langslepende onderhandelingen over contracten.” Zoals elk…

Lees meer

Verpleegzorg vaker te laat

Ouderen kunnen steeds vaker pas terecht in het verpleeghuis als het eigenlijk al te laat is. Daardoor gaat een deel van de ouderen sneller achteruit en overlijdt eerder, meldt de Telegraaf. Zorgkantoren zien het aantal spoedopnames het afgelopen jaar stijgen….

Lees meer

Meer mantelzorgers inzetten – en betaal ze

De Nederlandse bevolking vergrijst en er is veel te weinig personeel beschikbaar om alle ouderen straks nog zorg te bieden. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving kijkt in een vandaag gepresenteerd advies over het zorgstelsel volgens de Volkskrant onder meer…

Lees meer

Wat moet ik met zo’n telefonische dokter?

Tot tevredenheid van veel artsen en patiënten digitaliseert de huisartsenzorg steeds meer. NRC bericht over huisartsendienst Arene die al volledig digitaal werkt, met beeldbellende dokters verspreid over het land. Jochen Cals, huisarts in Sittard en hoogleraar effectieve diagnostiek in de…

Lees meer

Tandartszorg moet terug in basispakket

De tandartszorg moet terug in het basispakket. Dat stellen Dokters van de Wereld en de FNV, meldt het AD. Mensen mijden de tandarts vanwege de hoge kosten en dat kost uiteindelijk alleen maar meer geld. Vandaag overhandigen de twee organisaties…

Lees meer

Patiënt te vaak verrast door zorgrekening

Patiënten worden vaker verrast door zorgrekeningen die ze zelf moeten betalen, omdat ze niet doorhebben dat die niet onder hun verzekering vallen. Dat stelt in het AD Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek. Ruim 1 op de 10 patiënten kreeg de afgelopen…

Lees meer

Aantal klachten over zorgverzekeraars gedaald

De onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) ontving volgens het FD in 2022 minder klachten over zorgverzekeraars dan in voorgaande jaren. Ondanks deze positieve ontwikkeling signaleert de SKGZ een stijgende onzekerheid over de toegang tot zorg. Volgens de directeur…

Lees meer

Gemeenschappelijk wonen elke portemonnee

De overheid, woningcorporaties, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties: ze weten de LVGO inmiddels te vinden.   Allemaal zijn ze op zoek naar oplossingen voor de tekorten op de woningmarkt en in het zorgaanbod. Om hierin een nog slagvaardiger gesprekspartner te kunnen…

Lees meer

Meer technische snufjes nodig in ouderenzorg

Ouderen krijgen slechts mondjesmaat technologische zorg aangeboden. ‘Slimme’ hulpmiddelen zouden echter het zorgpersoneel tijd kunnen besparen of ervoor kunnen zorgen dat ouderen zichzelf beter kunnen redden,schrijft het AD. Uit onderzoek van zorgkantoor CZ onder 121 zorgaanbieders in het zuidelijke deel…

Lees meer

Liefst één groot consortium voor de regio

Ons zorgstelsel is ontworpen voor overvloed, terwijl er nu schaarste is. Het is daarom tijd om na te denken over een nieuw zorgstelsel, zegt Wouter Bos, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis, in een interview in de Volkskrant. Alleen: dat duurt lang….

Lees meer

Onze zorg zal flink veranderen

De zorgsector kan onze vraag naar zorg niet bijhouden. Volgens Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, bestaat hiervoor geen ‘quick fix’. We moeten gezonder gaan leven en ons beter voorbereiden op ouderdom, schrijft hij in het FD….

Lees meer

Thuis sterven steeds moeilijker

Thuis sterven wordt moeilijker. Dat zegt beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen V&VN in de Telegraaf. Verpleegkundigen in het ziekenhuis krijgen de benodigde thuiszorg voor mensen niet meer geregeld. Daardoor kunnen patiënten niet naar huis, maar moeten ze tegen hun wens in…

Lees meer

Gemiddeld sterfbed best ingewikkeld

Marike de Meij is naast huisarts ook hoofd van het palliatieve team van het OLVG. In Het Parool geeft ze haar visie omtrent advance care planning (acp), het opstellen van een soort ‘sterfteplan’ met wensen van ongeneeslijk zieken. “Bij ons…

Lees meer

Leverancier orthopedische schoenen failliet

Nederlands grootste leverancier van orthopedische schoenen is maandag failliet verklaard. Dat meldt het FD. Feeture Voetzorg uit het Limburgse Heythuysenhad met de ketens OIM en Penders ‘vier- tot vijfduizend actieve klanten’ en een marktaandeel van ongeveer 20%.  De curator kijkt…

Lees meer

Wat als je niet zorg krijgt waar je recht op hebt?

Terwijl het aantal zorguren en derhalve zorgkosten per individu afneemt, nemen de vraag naar zorg en de kwaliteit daarvan juist toe. Ook de wijkverpleging zag haar budget krimpen. Waar er in de afgelopen vijf jaar ruim 30.000 hulpbehoevenden bijkwamen in…

Lees meer

Van overvloed nooit iets gemerkt

De Zorgverzekeringswet werkte in tijden van overvloed, maar nu niet meer, werd gesteld in een opiniestuk in de Volkskrant. Hedwig Remmé uit Heerde reageert: “Dan vraag ik mij af over welke ’tijden van overvloed’ het gaat. Daar hebben zorgmedewerkers niets…

Lees meer

Einde Zorgverzekeringswet onvermijdelijk

In tijden van schaarste waarborgt de Zorgverzekeringswet niet langer de toegankelijkheid en een goede kwaliteit van ons zorgstelsel. De twintig jaar oude wet moet daarom op de schop, waarbij samenwerking boven marktwerking moet staan, betoogt Jeroen van den Oever, directievoorzitter…

Lees meer

Zorg & geld veel gecreëerde angst

Annalies van der Veen crost de hele provincie Friesland door, op weg naar echtparen waarvan een van de partners inmiddels in een zorginstelling verblijft. Ze geeft volgens Groot Sneek antwoord op vragen als: hoeveel moet ik betalen aan eigen bijdrage?…

Lees meer

Boost voor preventie

De drie VWS-bewindslieden, gemeenten, zorgverzekeraars en GGD’en willen met het Gezond en actief leven akkoord (GALA) preventie een boost geven. In een gezamenlijk interview leggen de ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris Van Ooijen in Zorgvisie uit hoe GALA een…

Lees meer

Bezuinigingen op thuiszorg snel terugdraaien

“Dit moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Het is onbestaanbaar dat de generatie die onze welvaartsstaat heeft opgebouwd, nu in de kou staat en fatsoenlijke zorg ontbeert.” Dat schrijft de Telegraaf in een commentaar nu een groep van maar liefst…

Lees meer

Noodkreet over afknijpen thuiszorg

Ouderen en andere hulpbehoevenden krijgen veel minder thuiszorg dan waar ze wettelijk recht op hebben, meldt de Telegraaf. Dat is de afgelopen vijf jaar opgelopen tot maandelijks negen uur minder. Daardoor hebben ze geen of onvoldoende hulp bij douchen, verzorgen…

Lees meer

Drie op de vier zorgbemiddelingen slaagt

In 2022 hebben onze zorgcoaches voor 14.500 Zilveren Kruis verzekerden de wachttijd met gemiddeld 50 dagen kunnen verkorten. In totaal bespaarden onze zorgcoaches afgelopen jaar 775.810 wachtdagen. Dit is opnieuw een recordaantal,” aldus de manager Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis. We…

Lees meer

Dien vanaf nu uw transformatieplan in

Coöperatie Menzis zet de komende jaren zorgtransformatie centraal. “Dit is nodig om de zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden.” De afspraken in het Integraal Zorgakkoord om als zorgaanbieders, burgerorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan met plannen…

Lees meer

Rabobank dialogen toekomstbestendig wonen

Rabobank wil verbinding tussen publieke en private partijen tot stand brengen en innovatieve oplossingen voor toekomstbestendig wonen financieren. De bank wil dit onderwerp breed positioneren en agenderen. In de regio initieert Rabobank dialogen over toekomstbestendig wonen.” Vanuit onze positie in…

Lees meer

Niet-opereren mega-ingewikkeld

Geef kwetsbare oudere patiënten de keuze en dan blijkt bij een gebroken heup – toch een levensgevaarlijke aandoening – vaak geen operatie te volgen, zo zien artsen van het St. Antonius Ziekenhuis volgensde Volkskrant. Sinds kort betrekken zij patiënten en…

Lees meer

Handen ineen voor ongeplande nachtzorg

Amaris Zorggroep, HilverZorg en Vivium Zorggroep organiseren voortaan samen de ongeplande nachtzorg in de regio Gooi en Vechtstreek. “We organiseren de zorg op een andere, slimmere manier en kunnen zo de ongeplande nachtzorg beschikbaar houden voor cliënten, die zorg en…

Lees meer

Recordaantal overstappers, CZ en ASR in trek

Bijna anderhalf miljoen mensen stapten rond de jaarwisseling over naar een andere zorgverzekeraar. Meer dan ooit, vanwege stijgende premies en een hoge inflatie. CZ en ASR kregen er de meeste klanten bij. Zilveren Kruis verloor juist veel verzekerden, blijkt uit…

Lees meer

Politiek taboe kwaliteitsjaren boven 85

Eén manier om de zorg te begrenzen is het verlies aan ‘kwaliteitsjaren’ minder bepalend te laten zijn, schrijft Adriaan Bins (internist- oncoloog Amsterdam UMC) in NRC in een opiniestuk over de principes achter het basispakket in de zorg “Stel’, schrijft…

Lees meer

Eigen bijdrage stijgt meer dan AOW-uitkering

“In 2022 kreeg mijn moeder een bedrag van 1261 euro aan AOW”, schrijft Nick Verveer uit Edam in de Telegraaf. “Hiervan werd 716 euro afgeschreven voor het verblijf in de zorginrichting. Bleef over een vrij te besteden bedrag van 545…

Lees meer

Zorgkantoor nu met alle partijen in gesprek

De rol van de zorgkantoren is de laatste jaren veranderd. Caro Verlaan, manager van CZ zorgkantoor, zegt: “Het is onze taak om voldoende zorg van acceptabele kwaliteit in te kopen, zodat iedereen met een zorgvraag ook de zorg krijgt die…

Lees meer

Menzis verliest bijna 170.000 verzekerden

“Eind 2022 zijn tussen de 8 en 8,5% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Een overstappercentage dat flink hoger lag dan de afgelopen jaren”, meldt zorgverzekeraar Menzis. Inflatie, stijgende energiekosten en het vervallen van de collectiviteitskorting hebben hieraan bijgedragen, aldus…

Lees meer

Doktersgesprek: Levenskwaliteit centraal

Na lang onderhandelen heeft ook huisartsenvereniging LHV zich afgelopen week geschaard achter het Integraal Zorgakkoord van minister Kuipers. De Volkskrant gaat na wat de patiënt daarvan gaat merken. Passende zorg De zorg in alle vormen, van ziekenhuis en huisarts tot…

Lees meer

Hele basis is wegbezuinigd

“Het wordt ouderen onmogelijk gemaakt om op een eerlijke manier ouder te worden.” Dat schrijft Willem Bakker uit Westwoud, mantelzorger, voorzitter van de stichting Ouderennetwerk West- Friesland en voor de provincie Noord-Holland lid van de Raad van Ouderen. “Al geruime…

Lees meer

Iedereen wordt mantelzorger

“Het is niet de vraag óf je mantelzorger wordt, maar wanneer.” Dat zegt Marieke Timmer van zorgkantoor Zorg en Zekerheid in het Leidsch Dagblad. Anne Leemhuis voorzitter van regionale zorgkoepel Avant: “Wij hebben zoveel kennis in huis over hoe om…

Lees meer

Op de been blijven dankzij de Wijkkliniek

Ouderen die in het Amsterdam UMC op de spoedeisende hulp belanden, worden veelal overgebracht naar de Wijkkliniek. Dat scheelt de ziekenhuizen honderden opnames per jaar en is beter voor de gezondheid van de patiënten, aldus het AD. Zo’n zevenhonderd ouderen…

Lees meer

Burgerberaad Zorg Zeeland

“Als een gemeente of de overheid een oplossing moet vinden voor een moeilijk probleem, kunnen ze de hulp vragen van inwoners. Daarom is er het Burgerberaad Zorg Zeeland.” Dat zijn bijeenkomsten waarbij inwoners de Zeeuwse gemeenten helpen om oplossingen te…

Lees meer