Geen vergoeding alarmknop 92-jarige

Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen, maar een persoonsalarm valt niet onder de verzekerde zorg. De Telegraaf bericht dat een 92-jarige vrouw de kosten van een dergelijk alarm niet vergoed krijgt van haar zorgverzekeraar CZ omdat ze ’niet voldoet aan de voorwaarden’.

Hoewel de huisarts van de vrouw een dergelijk alarm medisch noodzakelijk acht, geeft de Geschillencommissie voor zorgverzekeringen de zorgverzekeraar gelijk: want hoewel er een groter valrisico bestaat bij de vrouw, blijkt niet uit haar medisch dossier dat ze ’aan een eventuele val blijvende gezondheidsschade overhoudt’.

Reglement Hulpmiddelen

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding van deze persoonlijke alarmeringsapparatuur zijn vastgelegd in het Reglement Hulpmiddelen 2022, aldus de Telegraaf.  Hierin staat dat ’iemand een verhoogd risico moet lopen om in een noodsituatie te komen waarbij hij of zij snel geholpen moet worden om medische complicaties te voorkomen’.

Medisch noodzakelijk

Volgens de vrouw geldt dit ook voor haar: ze is ruim 92 jaar, heeft last van hartfalen en kortademigheid, ze heeft last van ernstige osteoporose, is blind aan een oog, slechthorend en slecht ter been. Ze geeft aan dat als ze valt ’ze zal moeten wachten tot er toevallig iemand langskomt’. Ook haar huisarts laat in een brief in januari 2023 weten dat hij het personenalarm medisch noodzakelijk vindt voor zijn patiënte.

Zelf aanschaffen

De Geschillencommissie voor zorgverzekeringen ziet wel sociale indicatie, maar geen verzekeringsindicatie. De commissie wijst volgens de Telegraaf op alternatieve hulpmiddelen en alarmsystemen die de vrouw zelf kan aanschaffen, maar waarvoor geen vergoeding wordt gegeven.