Wat als je niet zorg krijgt waar je recht op hebt?

Terwijl het aantal zorguren en derhalve zorgkosten per individu afneemt, nemen de vraag naar zorg en de kwaliteit daarvan juist toe. Ook de wijkverpleging zag haar budget krimpen.

Waar er in de afgelopen vijf jaar ruim 30.000 hulpbehoevenden bijkwamen in de thuiszorg, werd zeker tweehonderd miljoen euro minder aan de thuiszorg gespendeerd. “Kortom, mensen ontvangen niet de zorg die zij nodig hebben én waar zij recht op hebben”, zegt Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law.

Dit zijn de mogelijkheden

Wat kun je doen als je niet de zorg krijgt waar je recht op hebt? Buijsen licht toe dat er als individu – als zorgbehoevende of mantelzorger bijvoorbeeld – een aantal dingen zijn die je kunt doen op het moment dat je te weinig zorg ontvangt. Zo kun je melding maken bij de NZa, wat kan leiden tot een onderzoek en eventuele aanwijzing. Bovendien kun je de zorgverzekeraar in kwestie wijzen op de tekortkomingen. “Doet de verzekeraar hier niets mee, dan kan de kwestie door de betrokkene worden voorgelegd aan het College Zorgverzekeringen. Deze kan heel snel een bindende uitspraak doen. Daarnaast blijft de gang naar de burgerlijke rechter altijd een mogelijkheid”, concludeert Buijsen.