Gemeenschappelijk wonen elke portemonnee

De overheid, woningcorporaties, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties: ze weten de LVGO inmiddels te vinden.  

Allemaal zijn ze op zoek naar oplossingen voor de tekorten op de woningmarkt en in het zorgaanbod. Om hierin een nog slagvaardiger gesprekspartner te kunnen zijn wil de LVGO de belangenbehartiging versterken, aldus Hermien Miltenburg, LVGO-bestuurder Belangenbehartiging.

Regie bij de bewoners

De LVGO heeft 40 jaar ervaring in gemeenschappelijk wonen van 50-plussers. Nederland kent inmiddels vele varianten van gemeenschappelijke woonvormen voor 50-plussers. Vaak is daarin een (sociaal) ondernemer de drijvende kracht. Hoe goed de bedoelingen dan ook kunnen zijn, de regie ligt dan niet bij bewoners en hun wensen met betrekking tot hun woonomgeving, maar bij de ondernemer met een eigen belang, zegt Miltenburg. “Voor onze gesprekspartners is het vaak een eye-opener te vernemen welke mogelijkheden er voor eigen regie zijn en welke voordelen dit biedt.”

In gesprek met woningcorporaties

De LVGO wil er volgens de LVGO-bestuurder voor waken is dat gemeenschappelijk wonen vooral weggelegd is voor vermogende senioren, meestal in bezit van een koopwoning. De vereniging is dan ook nadrukkelijk ook met woningcorporaties in gesprek om hernieuwde aandacht voor gemeenschappelijk wonen te vragen. En te wijzen op de voordelen: “In een woongemeenschap voelen bewoners zich in de regel prettiger. Er is oog voor ontmoeting. En woon je prettig dan zorg je ook beter voor je omgeving. Een pluspunt voor de beheerder van de panden, de woningcorporatie.’

Minder aanspraak op zorg

Ook zorgverzekeraars komen volgens Miltenburg graag met de LVGO in gesprek. Zilveren Kruis Achmea bijvoorbeeld “gaat kijken wat zij kunnen doen om gemeenschappelijk wonen 50-plus bekender te maken.” Ook heeft de LVGO contact met Vereniging Eigen Huis. Deze vereniging attendeert op de website op de LVGO en op test Gemeenschappelijk wonen, iets voor mij?