Rabobank dialogen toekomstbestendig wonen

Rabobank wil verbinding tussen publieke en private partijen tot stand brengen en innovatieve oplossingen voor toekomstbestendig wonen financieren. De bank wil dit onderwerp breed positioneren en agenderen.

In de regio initieert Rabobank dialogen over toekomstbestendig wonen.” Vanuit onze positie in het maatschappelijk middenveld kunnen wij publieke en private partijen in de domeinen wonen en zorg met elkaar verbinden.”

IkWoonLeefZorg.nl

Deze regionale aanpak wordt ondersteund met kennis en visie die landelijk wordt ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is volgens de bank IkWoonLeefZorg.nl. Op dit platform, dat samen met Interpolis is ontwikkeld, vinden bezoekers praktische tips over én handige oplossingen voor langer zelfstandig wonen, zorg en mantelzorg. “Maar wij proberen mensen ook bewust te maken van het belang om tijdig na te denken over hoe zij zelfstandig oud kunnen en willen worden als het gaat om het wonen.”

Start-up- en scale-up-bankiers

Rabobank heeft een team van start-up- en scale-up bankiers “dat zich met veel toewijding inzet voor innovatie in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op het gebied van domotica. Hiervoor hebben wij onder andere de Rabo Innovatieleningen. Rabobank adviseert en financiert partijen die (willen) investeren in voor senioren geschikte woningen. Ook ontwikkelen wij financieringsbeleid en -producten die aansluiten bij (bestaande of nieuwe) woonvormen die geschikt zijn voor ouderen, zoals collectieve woonvormen.”

Health Impact Bonds

Rabobank experimenteert met zogenaamde Health Impact Bonds om verdienmodellen te ontwikkelen rondom preventie. Een Health Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij (maatschappelijke) investeerders het kapitaal verschaffen voor een interventie. Een voorbeeld hiervan is het valpreventieprogramma ‘Stevig staan’ voor ouderen in Noord-Limburg. Door middel van crowdfunding en investeringen door BNP Paribas Social Impact Bonds Fund, Bridges en Rabobank wordt in totaal €1,8 miljoen van dit programma gefinancierd. Wanneer de resultaten van de interventie positief zijn, zorgt dat voor besparingen bij zorgverzekeraars en gemeenten. Vanuit die besparingen worden de investeerders terugbetaald.

Kosten en financiering inzichtelijk

“Ook in onze contacten met ouderen zelf kunnen wij het onderwerp agenderen en een verbindende rol spelen”, zegt Rabobank. “In het gesprek over de woonsituatie van (toekomstige) ouderen spelen geldzaken een belangrijke rol. Veel (toekomstige) ouderen zien namelijk op tegen verhuizen, omdat zij hogere woonlasten verwachten in de nieuwe woning. Rabobank kan helpen door de kosten van toekomstbestendig wonen en de verschillende financieringsmogelijkheden inzichtelijk te maken voor mensen. Vaak schatten (toekomstige) ouderen de nieuwe woonlasten te hoog in. Tegelijkertijd blijkt dat ze de kosten van hun huidige woning vaak juist onderschatten.”