Ouderenzorg zou 1,6 mrd goedkoper kunnen

Door gemeenten verantwoordelijk te maken voor de langdurige ouderenzorg en daarbij een decentralisatiekorting van 10 procent toe te passen, kan het rijk volgens vakblad Binnenlands Bestuur structureel 1,6 miljard euro besparen.

Het is een van de bezuinigingsideeën die het ministerie van Financiën in aandraagt in de Ombuigingslijst 2023. Ambtenaren van minister Kaag opperen de maatregel om de rijksuitgaven te verlagen en daarmee de overheidsfinanciën te verbeteren. De lijst is met name gemaakt ter ondersteuning bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s.

Minder kwaliteit?

Nu wordt ouderenzorg vanuit drie stelsels geleverd. Door de ‘ontschotting is volgens de ambtenaren van Financiën ‘mogelijk’ doelmatigheidswinst te behalen, aldus Binnenlands Bestuur. Ze hebben evenwel niet onderzocht of een efficiencywinst van 10 procent realistisch is. ‘Mogelijk leidt deze maatregel dus tot verlies aan kwaliteit of toegankelijkheid’, zo luidt de verdere toelichting.