Liefst één groot consortium voor de regio

Ons zorgstelsel is ontworpen voor overvloed, terwijl er nu schaarste is. Het is daarom tijd om na te denken over een nieuw zorgstelsel, zegt Wouter Bos, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis, in een interview in de Volkskrant. Alleen: dat duurt lang. Dus moet er in de tussentijd ook genoeg gebeuren.

Er is schaarste op de arbeidsmarkt en qua financiële middelen, constateert Bos. ‘Daar is dit stelsel niet op toegesneden. Dit stelsel is georganiseerd om overvloed te verdelen, niet om schaarste te verdelen. Dat stelt nieuwe vragen aan verzekeraars, overheid en zorgaanbieders.’

Salarissen en premies

Menzis contracteert elke wijkverpleegkundige die aan de slag kan, zegt Bos in de Volkskrant. ‘Wij zijn net zo bezorgd als de zorgorganisaties zelf of er eigenlijk wel genoeg mensen zijn die dit werk willen doen. Maar we onderhandelen ook met zorgaanbieders over de prijs en dat is een ingewikkeld gevecht. De vraag om een forse salarisverhoging snap ik. Tegelijkertijd moeten we opkomen voor de burger die de premie moet ophoesten.’

Patiënten overnemen uit ziekenhuizen

Het liefst zou hij, zegt Bos in de Volkskrant, met alle zorgaanbieders uit een regio waar Menzis de grootste verzekeraar is in een groot consortium stappen en zeggen: voor deze mensen moeten wij zo goed mogelijk gaan zorgen. ‘Je maakt afspraken met de huisarts hoe verwijzingen plaatsvinden, met de ouderenzorg over welke patiënten ze overnemen uit de ziekenhuizen. Dat een ouderenzorginstelling niet meer met een bepaald ziekenhuis wil samenwerken, dat is dan niet meer relevant.’