Vergrijzing Zoetermeer dwingt tot actie

Waar in de jaren zeventig vooral jonge gezinnen naar de nieuwbouwwijken trokken, heeft Zoetermeer nu te maken met extreme vergrijzing. De gemeente zet alle zeilen bij om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, schrijft Binnenlands Bestuur. Met zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar bovenal door haar eigen inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.

‘Een dubbele vergrijzing’. Zo omschrijft kwartiermaker Lea Bouwmeester de situatie in de gemeente Zoetermeer. ‘Als we op dezelfde voet doorgaan, lopen we vast. Dan kunnen we niet meer aan de vraag naar zorg en welzijn voldoen. Er zullen wachtlijsten ontstaan en de kwaliteit komt in gevaar’, is te lezen op de website van Zoetermeer 2025.

Vereniging Zoetermeer 2025

Dat is de reden dat Zoetermeer 2025 in het leven is geroepen: om deze ontwikkeling het hoofd te bieden. Gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars Menzis en CZ hebben hun krachten gebundeld in één vereniging. Deze vereniging bestaat uit welzijn en zorg, de financiers (gemeente en zorgverzekeraars), en de inwoners.

Stem van de burger

En vooral die laatste groep is belangrijk. Contact met inwoners van een gemeente gebeurt meestal pas wanneer ze het label ‘cliënt’ hebben gekregen. ‘Zonde’, zegt Bouwmeester in Binnenlands Bestuur. ‘De écht nuttige inbreng van burgers krijg je namelijk pas als je hen op voorhand betrekt bij de plannen.’ Het samenbrengen van ‘de stemmen van de inwoners’ is één van haar hoofdtaken. Volgend jaar moet alles rond zijn. Bouwmeester: ‘Dan is enerzijds de stem van de burger georganiseerd. Een heel grote diverse groep mensen heeft dan meegedacht over zorg en welzijn in Zoetermeer. Anderzijds wordt duidelijk hoe we die stemmen op een structurele manier kunnen incorporeren in de vereniging.’

Financiers te veel zeggenschap

Dat alle belangen op een zo’n grote schaal worden vertegenwoordigd is best bijzonder, vindt de Zoetermeerse zorgwethouder Ingeborg ter Laak (CDA), aldus Binnenlands  Bestuur. ‘Dat staat haaks op hoe het zorgstelsel nu is ingericht, waarbij de financiers naar mijn idee te veel zeggenschap hebben.We zien namelijk ook dat het als gemeente lastig is om gehoord te worden, laat staan dat de stem van de inwoners goed wordt meegewogen.’