Zorgkantoor nu met alle partijen in gesprek

De rol van de zorgkantoren is de laatste jaren veranderd. Caro Verlaan, manager van CZ zorgkantoor, zegt: “Het is onze taak om voldoende zorg van acceptabele kwaliteit in te kopen, zodat iedereen met een zorgvraag ook de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Alleen kunnen wij geen medewerkers te voorschijn toveren en bouwen wij niet zelf.”

Enthousiasmeren, regisseren, faciliteren

De rol van het zorgkantoor gaat daarom steeds meer naar het stimuleren, enthousiasmeren, regisseren, coördineren en faciliteren, zegt Verlaan op de website van Zorgverzekeraars Nederland. “Het twee keer per jaar langskomen, informeren hoeveel plekken er nodig zijn en de financiering regelen is voorbij. We gaan nu in gesprek met onder andere zorgaanbieders, cliëntenraden, gemeenten, woningcorporaties en provincies.”

E-learning voor de inkopers

Om de gesprekken met bijvoorbeeld gemeenten en woningcorporaties goed te kunnen voeren, hebben zorgkantoren nieuwe dingen moeten leren. Verlaan: “Wij spraken vroeger nooit met deze partijen. We hebben daarom voor al onze inkopers een e-learning gemaakt. Daarin leggen we onder andere uit hoe een gemeente of woningcorporatie werkt.”

Ook cliëntenraad uitgenodigd

Steeds vaker worden ook cliëntenraden uitgenodigd  bij de gesprekken met bestuurders van zorgaanbieders. Daarnaast gaan we vaker naar locaties waar we dan spreken met cliënten, hun familie en de medewerkers. Het gaat in deze gesprekken over:  Wat is je vraag? Waar loop je tegenaan? Waarbij kunnen we helpen?  Wat kunnen we stimuleren?”

Wie heeft er recht en wie niet

Zorgkantoren hebben volgens de CZ-manager ook duidelijkheid van de overheid nodig. “Dit kabinet heeft aangegeven dat er een plafond zit aan het aantal intramurale plekken. Dat snap ik. Gemiddeld kost een verpleeghuisplek voor één persoon tussen de 100.000 en 120.000 euro. Je moet alleen wel weten wie er dan recht heeft op de intramurale plek en wie niet. Dat is een keuze die wij als zorgkantoren niet kunnen maken. Die onduidelijkheid maakt het ontwikkelen lastig.”