Hele basis is wegbezuinigd

“Het wordt ouderen onmogelijk gemaakt om op een eerlijke manier ouder te worden.” Dat schrijft Willem Bakker uit Westwoud, mantelzorger, voorzitter van de stichting Ouderennetwerk West- Friesland en voor de provincie Noord-Holland lid van de Raad van Ouderen.

“Al geruime tijd kunnen we in de kranten lezen dat er flink bezuinigd moet worden op de zorg en zeker voor de ouderen. Minister Conny Helder geeft in haar WOZO- programma aan dat ouderen beter vooruit moeten denken hoe ze hun laatste levensfasen zouden kunnen inplannen op het gebied van Wonen en Zorg. Met als ambitie: 1 Zelf als het kan, 2 Thuis als het kan, 3 Digitaal als het kan. Dit zijn mooie woorden en ik hoop dan ook dat dit gaat lukken. In mijn leven als mantelzorger, bijvoorbeeld voor mensen die geen netwerk meer hebben, geldt dit niet.”

Ook de woonzorg gaat eraan

“Alles wat we een basis noemen is wegbezuinigd: de bejaardenhuizen, en nu gaan de verpleeghuizen en woonzorgcomplexen er ook aan. Zodra een mens zijn basis kwijt is (huis/woning), zal het heel gauw bergafwaarts gaan met alle gevolgen van dien. Ouderen moeten zelfstandig blijven wonen terwijl het voor vele dan onverantwoord wordt.”

Hoezo goedkoper?

“Het kabinet bezuinigt al vanaf 2015  op het gebied van ouderen/senioren, maar zorgt er aan de andere kant voor dat de kosten huizenhoog de pan uitrijzen. Zie het schrijnende voorbeeld van het incontinentiemateriaal: Ouderen die in hun palliatieve fase zitten mogen bevuild met ontlasting sterven omdat het verzorgend personeel niet aan incontinentiemateriaal meer kan komen. Zorgverzekeraars  willen dat dit via de groothandel wordt geregeld. Maar diezelfde groothandel geeft voor een jáár incontinentiemateriaal. Dat is goedkoper, maar als de patiënt een week komt te overlijden mogen we de hele voorraad (betaald door de zorgverzekeraar) weggooien. Trouwens, wat te denken van al die dementerende ouderen die in verpleeghuizen binnen een week volledig incontinent worden gemaakt omdat dat handen aan het bed scheelt?”

Eerlijk ouder worden kan zo niet

“Er zijn heel veel ouderen/senioren die heel goed voor zichzelf kunnen zorgen met steun van hun achterban en zorg kunnen inkopen als dat zou moeten. Al degenen die niet dat geluk hebben, gaan een hele nare fase tegemoet met dit beleid van het kabinet. Het wordt deze ouderen onmogelijk gemaakt om op een eerlijke manier ouder te worden. Ouderen die door ouderdomsziektes de rekening niet meer kunnen betalen en zorg gaan mijden, of de kachel lager gaan zetten met alle gevolgen van dien. Mensen met COPD krijgen te horen dat ze dan een paar uurtjes van het zuurstofapparaat af moeten zodat ze minder kosten hebben van elektra en dus van dat geld eten kunnen kopen. Vele eenzame ouderen kunnen niet eens hun vaste lasten betalen en slaan maaltijden dagen over. Meestal is de zin om voor je eentje te koken weg bij deze ouderen.”

Medicijnen sparen

“We zouden een krant vol kunnen krijgen met allemaal schrijnende verhalen van ouderen die door al deze bezuinigingen het leven niet meer zien zitten. Waarom zou een ouder langer moeten blijven leven (nu de kans om in groepjes te wonen wordt ontnomen) tussen vier muren dag in dag uit zonder iemand te spreken. Veel ouderen zijn medicijnen gaan sparen voor als het moment daar is dat ze zoveel schulden hebben en honger dat ze er een eind aan kunnen maken. Zonder te beseffen dat ze hierdoor in de meeste gevallen niet komen te overlijden, en dan wel ziekenhuisbedden in beslag gaan nemen. Met daarnaast nog het schaamtegevoel waar ze mee zijn opgezadeld omdat hun poging mislukte.”

Opgelapt verder vereenzamen

“Als er bezuinigd moet worden, ga dan geen dingen bedenken die alleen maar meer geld gaat kosten, operaties die gedaan worden terwijl men weet dat een patiënt nog maar vier weken te leven heeft, bijvoorbeeld. Nu gebeurt het heel vaak dat een ouder opgelapt gaat worden om daarna naar huis te gaan om weer verder te vereenzamen tot magere Hein ze komt ophalen zoals ze dan aangeven.”

Geef dan tenminste een goede pil

“En ben je er dan toch overtuigd van als kabinet dat we zo met onze ouderen mogen omgaan terwijl die hun jeugd zijn verloren met de verschrikkelijke oorlog 40/45 en daarna het land weer hebben opgebouwd? Stem dan tenminste in met een goede pil zodat als ouderen,  als ze al die bezuinigingen niet meer aan kunnen, op een waardige manier uit het leven kunnen stappen – en dan hopelijk boven beter behandeld worden dan in ons aardse paradijs.”