Afspraken zorgverzekeraars nog ongewis

Het grootste deel van de contracten voor 2024 tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen is volgens de Telegraaf nog niet rond, waardoor het voor verzekerden lastig is een keuze te maken voor een nieuwe zorgverzekering. Zij weten immers niet zeker of het ziekenhuis van hun keuze straks wel of niet gecontracteerd wordt.

Zo heeft Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar van Nederland, nu met minder dan de helft van de ziekenhuizen een contract getekend voor het nieuwe jaar en heeft VGZ slechts 14 procent van de contracten rond. De Consumentenbond dient vandaag een verzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit om in te grijpen. “Als dat niet tot een oplossing leidt, schromen we niet om andere juridische maatregelen te treffen”, zegt directeur Sandra Molenaar.

De maat is vol

Het is de bedoeling dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders alle contracten op 12 november rond hebben, de dag waarop ook de zorgpremies voor het nieuwe jaar bekend moeten zijn. Maar dat is dit jaar dus weer niet gelukt. Voor de Consumentenbond is de maat vol, aldus de Telegraaf.  “Het gaat hier om een verplichte verzekering die je moet afsluiten. Verzekeraars vragen consumenten feitelijk om blind te tekenen. Want hoe kun je een passende zorgverzekering kiezen als essentiële informatie ontbreekt?” Verzekeraars benadrukken dat zij op hun websites duidelijk aangeven met welke aanbieders contracten zijn gesloten en met welke (nog) niet.