Handen ineen voor ongeplande nachtzorg

Amaris Zorggroep, HilverZorg en Vivium Zorggroep organiseren voortaan samen de ongeplande nachtzorg in de regio Gooi en Vechtstreek.

“We organiseren de zorg op een andere, slimmere manier en kunnen zo de ongeplande nachtzorg beschikbaar houden voor cliënten, die zorg en ondersteuning thuis ontvangen of gebruik maken van personenalarmering.”

Anders en slimmer organiseren

Mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen en ontvangen daar hun zorg, aldus zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Tegelijkertijd hebben is er krapte op de arbeidsmarkt. “Daarom moet de zorg op een andere, slimmere manier georganiseerd worden. Ook voelen de samenwerkende partijen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden.”

Unieke vorm van financiering

Namens de verzekeraars is met Zilveren Kruis een overeenkomst gesloten voor een kostendekkende vergoeding voor de uitvoering van alarmopvolging in de nacht voor de gehele regio. Volgens de zorgverzekeraar is dit een unicum in Nederland.