Menzis verliest bijna 170.000 verzekerden

“Eind 2022 zijn tussen de 8 en 8,5% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Een overstappercentage dat flink hoger lag dan de afgelopen jaren”, meldt zorgverzekeraar Menzis.

Inflatie, stijgende energiekosten en het vervallen van de collectiviteitskorting hebben hieraan bijgedragen, aldus de zorgverzekeraar, die  bijna 170.000 verzekerden heeft verloren. ” We hebben dit jaar keuzes gemaakt om de solidariteit tussen onze verzekerden te vergroten. Daarnaast konden we minder uit onze reserves teruggeven om de premie te dempen.” Het verzekerdenverlies is minder dan verwacht dan waarmee we vooraf rekening was gehouden.

Tweedeling dreigt

Menzis ziet dat een steeds grotere groep verzekerden overstapt om zoveel mogelijk korting te krijgen. “Dit jaar lag de focus bij het overstappen nog meer op de laagste prijs. Dat is een logisch gevolg van het verdwijnen van de collectiviteitskorting en de alsmaar stijgende kosten voor de consument. Concurrentie is goed, dat geeft keuzevrijheid, maar we zien nu ook dat het voor verzekeraars lonend is om zich in de concurrentiestrijd vooral te richten op relatief gezonde mensen door hen de laagst mogelijke premie te bieden.” Dat kan volgens de zorgverzekeraar leiden tot een tweedeling in de maatschappij.