Sporten met de zorgverzekeraar

‘Door te zorgen dat de inwoners van Friesland ook op latere leeftijd actief en vitaal zijn, kun je de grote vraag naar zorg verminderen’, zegt zorgverzekeraar De Friesland.

De Friesland neemt in de provincie het voortouw om preventie op de kaart te zetten. “Zo ontwikkelen we met sportverenigingen speciale programma’s voor ouderen. Ook zijn wij voorstander van ‘welzijn op recept’ en ‘leefstijlinterventies’. Huisartsen kunnen ouderen verwijzen naar activiteiten die bijdragen aan een betere gezondheid en de preventie van ziektes. Verschillende programma’s en activiteiten worden vergoed door De Friesland. Maar ook praten wij als verzekeraar met woningbouwverenigingen over het sneller aanpassen van bestaande woningen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.”

Taskforce Wonen en Zorg

Volgens de zorgverzekeraar wordt er in de provincie Friesland heel goed samengewerkt met alle organisaties die met ouderenzorg te maken hebben. In het voorjaar van 2023 is de Friese Taskforce Wonen en Zorg van start gegaan. Deze organisatie heeft als doel om woningbouwcoöperaties, gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en de zorgverzekeraar met elkaar samen te laten werken aan een goed aanbod van ouderenzorg in Friesland. Hiervoor worden in 2023 concrete plannen gemaakt per regio in Friesland.