Zorgverzekeraars onder druk

Consumenten kiezen hun zorgverzekeraar op basis van premiekosten en stappen makkelijk en snel over, zo blijkt uit KPMG-onderzoek.

Om aantrekkelijk te blijven voor de consument en de premiestijging te beperken, hebben zorgverzekeraars de afgelopen jaren hun financiële reserves ingezet en maken zij nauwelijks marge op de basisverzekering. Grotere zorgverzekeraars zijn beter in staat hun administratieve kosten te drukken, waardoor zij een voordeel hebben ten opzichte van kleinere zorgverzekeraars. Gelet op de beperkte marges verwacht KPMG dat op termijn zorgverzekeraars zullen samengaan.

Zeer smalle marges

De kosten van zorgverzekeraars zijn de laatste jaren harder gestegen dan de premies. KPMG zegt hierover: “De marges zijn zeer smal omdat consumenten kritisch naar de hoogte van zorgpremie kijken. Verder hebben zorgverzekeraars moeite om zich te onderscheiden op kwaliteit van de zorginkoop, mede ten gevolge gebrekkige kwaliteitsinformatie vanuit zorgaanbieders en een verplichting vanuit wetgeving om ook niet gecontracteerde zorg deels te vergoeden. Hierdoor is er sprake van een commodity markt, waarbij verzekerden primair kiezen op prijs.”