Zorgcontracten moeten tijdig af

Zorgverzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om tegelijk met de nieuwe zorgpolis kenbaar te maken met welke zorgaanbieders zij een contract hebben afgesloten, vindt Senioren Netwerk Nederland. “Verzekerden mogen nooit meer de dupe worden van langslepende onderhandelingen over contracten.”

Zoals elk jaar versturen zorgverzekeraars op 12 november de nieuwe zorgpolis naar hun cliënten. Gelijktijdig met de zorgofferte voor het aankomende jaar moeten verzekerden óók te horen krijgen met welke zorgaanbieders de verzekeraars contracten hebben afgesloten, en met welke zorgaanbieders dus niet. Senioren Netwerk Nederland pleit ervoor dat wettelijk zo te regelen.

Weloverwogen keuze

“Alleen als ook bekend is met welke zorgverleners de verzekeraars een contract hebben voor het nieuwe jaar, kunnen verzekerden een weloverwogen keuze maken”, stelt Leo Bisschops (voorzitter van KBO-Brabant) namens Senioren Netwerk Nederland. “Uit onze grote achterban horen we dat mensen vaak niet weten dat hun zorgverzekeraar geen contract voor het nieuwe verzekeringsjaar heeft – of meer heeft – met hun zorgaanbieder. Dat heeft een enorme impact op zorgbehoevende ouderen, financieel en psychisch.”

Onacceptabel

“Van trage contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder en het spel daaromheen, soms zelfs met pressiemiddelen over de ruggen van cliënten, zijn de verzekerden de dupe”, zegt Bisschops. “In maart 2023 moesten nog contracten voor het lopende verzekeringsjaar worden afgesloten. Dat is onacceptabel!”

Nog een garantie

Naast een wettelijk verankerde plicht voor zorgverzekeraars om tijdig bekend te maken met welke zorgaanbieders een contract is afgesloten, wil Senioren Netwerk Nederland nóg een garantie inbouwen voor cliënten. “Zolang voor de verzekerde niet tijdig duidelijk is wat de status van het contract is, mag de verzekerde niet gehinderd worden om naar de zorgaanbieder van zijn of haar voorkeur te gaan. Deze zorg dient dan door de verzekeraar volledig vergoed te worden!”, aldus Leo Bisschops.