Thuis sterven steeds moeilijker

Thuis sterven wordt moeilijker. Dat zegt beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen V&VN in de Telegraaf.

Verpleegkundigen in het ziekenhuis krijgen de benodigde thuiszorg voor mensen niet meer geregeld. Daardoor kunnen patiënten niet naar huis, maar moeten ze tegen hun wens in overlijden in het ziekenhuis, het verpleeghuis of het hospice.

Thuiszorg haakt af

Brancheorganisatie ZorgThuis.nl zegt dat thuiszorgaanbieders het afgelopen jaar dagelijks zorg hebben moeten weigeren aan patiënten in hun laatste levensfase. Onder meer omdat aanbieders bij intensieve zorg geregeld niet alle geleverde zorguren betaald krijgen. Om die reden haken steeds meer thuiszorgorganisaties af.

Te weinig zorguren

“Thuiszorgorganisaties moeten op dit moment inderdaad nee verkopen”, zegt Hans Buijing, directeur van brancheorganisatie ZorgThuis.nl, in de Telegraaf. Een van de belangrijkste redenen is dat zorgverzekeraars volgens Buijing niet altijd voor deze zorg betalen. “In dit geval gaat het om intensieve zorg en daarmee veel zorguren. Regelmatig oordeelt een verzekeraar achteraf dat een overleden patiënt met minder uren zorg had toegekund.”

Zorgbemiddeling

Zorgverzekeraars Nederland wijst erop dat iedere zorgverzekeraar een afdeling zorgbemiddeling heeft. Deze afdeling kan altijd in overleg met een patiënt of familielid op zoek naar een beschikbare zorgverlener.

Vertrouwde omgeving

Zeventig procent van alle Nederlanders overlijdt het liefst thuis. “Dat ideaal heerst sterk in ons land”, zegt Suzanne van de Vathorst, hoogleraar ’kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven’ aan Amsterdam UMC. “Wij geven de voorkeur aan sterven in een vertrouwde omgeving, met onze eigen spulletjes om ons heen en de mensen die ons het meest na staan.”

Hiervoor ons best doen

Van de Vathorst trekt het zich in de Telegraaf aan dat mensen nu niet kunnen sterven waar zij dat zelf het liefst zouden willen: “Dat is het laatste dat je als mens nog te kiezen hebt. Dus daar zou je als samenleving echt aan tegemoet willen komen. En je best voor moeten doen.”