Huisarts meer coördinerende rol

Als het over huisartsen gaat, klinkt nostalgie naar de praktijkhoudende dorpsarts van vroeger. Dat model is niet meer houdbaar, zegt Iris de Vries, voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl, in het FD. Daarom is het zaak dat huisartsen zelf het voortouw nemen met hervormingen.

‘Ik denk niet dat we terug in de tijd moeten met ons vak, want het oude model is niet toekomstbestendig’, zegt De Vries. ‘We moeten het herdefiniëren met behoud van onze kernwaarden.’ Dat kan er bijvoorbeeld in resulteren dat bepaalde visites door verpleegkundigen gedaan worden, of dat er meer basisartsen werken in een huisartsenpraktijk. Voor de huisarts ziet de Vries volgens het FD een meer coördinerende rol, met directe aandacht voor de meest complexe chronische patiënten.

Belangrijke rol zorgverzekeraars

Past leefstijlgeneeskunde in het productiegerichte, op ziekte gerichte medische stelsel? Eigenlijk niet. ‘Het systeem moet doorontwikkeld worden, met een belangrijke rol voor zorgverzekeraars. Dan kom je aan iedereens portemonnee’, zegt De Vries in het FD. ‘De kracht zit hem erin dat zorgverleners er nu al elke dag mee bezig zijn. Toch is voor versnelling en schaalvergroting verdere doorontwikkeling nodig. Alleen maar wijzen naar het systeem werkt ook verlammend.’