Van overvloed nooit iets gemerkt

De Zorgverzekeringswet werkte in tijden van overvloed, maar nu niet meer, werd gesteld in een opiniestuk in de Volkskrant.

Hedwig Remmé uit Heerde reageert: “Dan vraag ik mij af over welke ’tijden van overvloed’ het gaat. Daar hebben zorgmedewerkers niets van gemerkt. Zeker niet in de ouderenzorg. Als afdelingshoofd in de ouderenzorg van 2002 tot 2014 was er die jaren sprake van bezuinigingen, beknibbelen, formatie inleveren en krapte, terwijl de zorgzwaarte en werkdruk verder toenam. Goed om eens te onderzoeken waar die overvloed gebleven is?”