Kijken wie de zorg het hardste nodig heeft

“Op een aantal onderdelen moet de politiek harde keuzes durven maken”, zegt topman Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ in de Telegraaf, gevraagd wat hij van het nieuwe kabinet verwacht. “De mensen zijn op, de middelen zijn op. We moeten ons als samenleving wat harder afvragen ’wat willen we nou?’, want je kunt niet én én én. Je kunt ook niet een beetje blijven kaasschaven, dan is iedereen ontevreden.”

Dus sommige zorg niet meer doen? “We hebben nu een systeem waarbij iedereen evenveel recht heeft op zorg. Maar omdat we met het beperkte zorgpersoneel de steeds groter wordende zorgvraag niet aan kunnen, moeten we veel meer kijken wie de zorg het hardste nodig heeft”, zegt De Groot in de Telegraaf.

Meer tijd bij de huisarts

Met huisartsen is bijvoorbeeld afgesproken dat zij meer tijd voor de patiënt kunnen inzetten om zo onnodige verwijzingen naar specialisten te voorkomen. Veel huisartsen zijn hiermee gestart, maar het rendeert nog niet helemaal, zegt de topman van CZ in de Telegraaf. “De druk is voelbaar, maar die hebben we nodig om de transformatie voor elkaar te krijgen. Als wij er zomaar geld bijleggen, verandert er niets en wordt de kloof tussen beschikbare zorg en de zorgvraag groter.”