Meer mantelzorgers inzetten – en betaal ze

De Nederlandse bevolking vergrijst en er is veel te weinig personeel beschikbaar om alle ouderen straks nog zorg te bieden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving kijkt in een vandaag gepresenteerd advies over het zorgstelsel volgens de Volkskrant onder meer naar mantelzorgers. Door meer gebruik te maken van deze groep ‘informele zorgverleners’ kan een deel van het personeelstekort worden opgevangen, denkt de Raad.

Enorm potentieel aan mensen

Er is in Nederland bovendien een ‘enorm potentieel’ aan mensen, denkt de RVS. Het gaat dan bijvoorbeeld om relatief jonge gepensioneerden tussen de 65 en de 75 die meer tijd hebben om voor naasten te zorgen. Dat potentieel moet wel worden aangeboord. Dat kan volgens de Raad door deze mensen te betalen voor hun diensten. De mantelzorgers, en andere informele zorgverleners, moeten dan wel een ‘meer gelijkwaardig onderdeel worden van het zorgproces’.

Intensieve zorg

Het roept volgens de Volkskrant de vraag op waar de grens van die informele zorg precies ligt. Oftewel: gaan we in de toekomst ook iemand betalen die boodschappen doet voor haar bejaarde buurvrouw? ‘Het gaat echt om intensieve zorg’, zegt raadsvoorzitter Jet Bussemaker daarover in de Volkskrant. In de praktijk betekent het dat mantelzorgers meer taken van zorgverleners overnemen. Dat moet dan wel mogelijk zijn. ‘Simpele wondverzorging, insuline inspuiten; een mantelzorger mag dat thuis allemaal wel, maar als iemand wordt opgenomen opeens niet meer, dat is niet logisch’, aldus Bussemaker.

Ruimhartiger beleid

Het is wel de vraag in hoeverre een financiële tegemoetkoming mensen stimuleert om mantelzorger te worden. Velen doen het immers vanuit persoonlijke betrokkenheid. Het is ook niet enkel bedoeld als financiële prikkel, zegt raadslid Bas Leerink in de Volkskrant. ‘De lasten van mantelzorg zijn nu niet gelijk verdeeld. Mensen werken soms minder om als mantelzorger aan de slag te gaan en missen inkomen. Ruimhartiger beleid is heel goed uit te leggen.’