Samen zorgen voor onze ouderen in de wijk

Nederland voorbereiden op een vergrijzende samenleving. Dat is een van de drie belangrijke pijlers uit waarvoor Zorgverzekeraars Nederland de politieke partijen aandacht vraagt in een verkiezingspamflet. De andere twee pijlers, om de zorg voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn: investeren in een Gezond Nederland en verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg.

WOZO omzetten in concrete acties

Nederland vergrijst en dat vraagt volgens ZN om een overheid die de samenleving voorbereidt op het samen zorgen voor onze ouderen in de wijk. “Zet de voorstellen uit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) om in concrete acties. Houd het werken in de ouderenzorg aantrekkelijk en bouw voldoende levensloopbestendige woningen.”