Senioren Journaal van dinsdag 30 mei

Zelf en meer voor elkaar doen

Terwijl Nederland snel vergrijst, zijn we voor de ouderenzorg echt steeds meer op onszelf aangewezen. Dat is de boodschap van minister Conny Helder. “We hebben niet de mogelijkheid om de zorg op dezelfde manier te blijven geven.”

Grootouders onmisbaar voor kinderopvang

Grootouders zijn onmisbaar geworden voor gezinnen met jonge kinderen. Ze springen in het oppasgat dat de overspannen kinderopvangmarkt achterlaat. Een verplicht karakter van de oppasdag kan zwaar zijn.

Dronken senioren plassen in voortuinen

Een aantal dronken ouderen heeft vrijdagavond tijdens de uitloop van de Havenfeesten in Etten-Leur in voortuinen staan plassen. De politie reageerde met  de hashtags #schaamjekapot en #respectvoorouderen?

Wat te doen met lopende pensioenuitkeringen

Als de Eerste Kamer vandaag  instemt, gaat de nieuwe pensioenwet al over een maand in. Veel discussie over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel gaat over de vraag wat te doen met al opgebouwd pensioen en lopende pensioenuitkeringen.

Woonzorgchallenge in Den Haag-ZW

In Den Haag Zuidwest is de aftrap gegeven voor een Woonzorgchallenge. Dat is voor woningcorporaties een nieuwe aanpak voor oplossingen voor het gat tussen langer thuis wonen en wonen in een instelling.

Doorbehandelen geen garantie levenskwaliteit

Minister Ernst Kuipers juicht het toe dat artsen met patiënten en naasten steeds vaker spreken over wel of niet behandelen en over hoe een patiënt de laatste levensfase voor zich ziet. Vooral omdat doorbehandelen geen garantie is voor levenskwaliteit.

Rokers woonzorg moeten naar buiten

‘Vanaf 1 juli is het voor niemand meer toegestaan om binnen gebouwen, op balkons, galerijen en binnentuinen van Archipel te roken.’ Als het om roken gaat, geldt niet langer de eigen regie.

Subsidie provincie voor KBO-Brabant

De provincie Noord-geeft een subsidie van bijna 100.000 euro aan KBO-Brabant als bijdrage in het project ‘Bewustwording wonen-zorg-welzijn senioren’. In dit project  worden senioren ook gemotiveerd om actief maatregelen te nemen.

Extra accent leggen op vergrijzing

De Nederlandse bevolkingsontwikkeling tot 2050 zal grote gevolgen hebben. De vergrijzing neemt toe, het aantal tachtigplussers kan verdubbelen tot verdrievoudigen.

De kunst van het samen doen

Vitalis vraagt familie en mantelzorgers om bij te springen in haar woonzorgcentra. Niet alleen bij leuke dingetjes, maar ook bij het uit bed halen, douchen en aankleden. Het gaat om ‘de kunst van het samen doen’.

Eerder met pensioen, maar hoe dan?

Vroegpensioen bestaat al jaren niet meer: wie werkt, moet door tot minstens zijn 67ste. Maar wat als je toch eerder wilt stoppen? De keuzes zijn legio, maar eerder stoppen is niet voor iedereen weggelegd.

Hoezo iets regelen voor zorg oude dag?

Ruim 80% heeft niets concreets heeft geregeld voor zorg die ze als oudere nodig kunnen hebben. Reactie: “De burger betaalt zich scheel aan zorgpremie en mag erop vertrouwen dat in dit op solidariteit gebaseerde systeem de zorg voor zijn oude dag is inbegrepen.”

Van wilsverklaring naar wensverklaring

Vanuit het CDA wordt voor de laatste levensfase gepleit voor een wensverklaring in plaats van een wilsverklaring. “In de eerste plaats een vraag aan onszelf, maar tegelijkertijd een belangrijk gesprek om te voeren met de mensen om ons heen.”

Thuiszorg beginnen via het scherm

De zoektocht naar betere ouderenzorg brengt minister Conny Helder in Helsinki. Telecare (zorg op afstand via een tablet) is daar een succesproject. De norm is: thuiszorg begint eerst met een sessie via het scherm.

Tips voor als je met pensioen gaat

Het eerste half jaar niets afspreken, overal ‘nee’ tegen zeggen, die tip hoor je het vaakst als je met pensioen gaat. En ook: zorg voor een ritme in de week, doe bijvoorbeeld vaste dingen op elke dinsdag of elke donderdag.