Extra accent leggen op vergrijzing

De Nederlandse bevolkingsontwikkeling tot 2050 zal grote gevolgen hebben. Een staatscommissie voorgezeten door oud-topambtenaar Richard van Zwol moet volgens NRC oplossingen aandragen.

Alle toekomstscenario’s laten drie dingen zien. Het aandeel Nederlanders met een migratie-achtergrond zal groeien. De vergrijzing neemt toe, het aantal tachtigplussers kan verdubbelen tot verdrievoudigen. De beroepsbevolking krimpt.

Het zal ingrijpende gevolgen hebben voor de toekomst, zegt Richard van Zwol, voorzitter van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050. Denk aan de vraag naar woningen, krapte op de arbeidsmarkt, betaalbaarheid van de zorg en sociale zekerheid, kwaliteit van onderwijs, consumptie en duurzaamheid.

Dubbele vergrijzing

“Als voorzitter – niet namens de plenaire commissie – zou het mij niet verbazen als wij bijvoorbeeld extra accent leggen op de vergrijzing”, zegt Van Zwol in NRC. “Een ‘dubbele vergrijzing’, omdat het aandeel ouderen groeit én de gemiddelde leeftijd stijgt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het zorgstelsel, maar ook voor de ruimtelijke inrichting. Het kabinet wil bijvoorbeeld 900.000 huizen bouwen tot 2030. Maar wát voor huizen en wáár? We hebben niet 900.000 eengezinswoningen nodig, ook woningen die vanaf 2030 à 2035 de dubbele vergrijzing al kunnen opvangen.”