Wat te doen met lopende pensioenuitkeringen

Als de Eerste Kamer dinsdag instemt, gaat de nieuwe pensioenwet al over een maand in. Veel discussie over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel gaat over de vraag wat te doen met al opgebouwd pensioen en lopende pensioenuitkeringen. Volgens het pensioenakkoord gaan die in principe mee naar het nieuwe stelsel, zo legt het FD uit, het zogeheten invaren. Daarbij moeten de al opgebouwde collectieve potten verdeeld worden over alle deelnemers in persoonlijke potjes.

Invaren niet verplicht

Dat zou hogere pensioenen en minder kosten opleveren (pensioenfondsen hoeven dan niet twee systemen naast elkaar te onderhouden) en het makkelijker maken om het pensioengat van veertigplussers op te vullen, waarover straks meer. Dat invaren is niet verplicht, aldus het FD: Sociale partners en fondsen besluiten de komende jaren of het voor hun achterban een goed idee is. Zo ja, dan moet het vermogen in het potje op de dag van de overgang tenminste genoeg zijn om het pensioen op te leveren dat in het huidige stelsel wordt beloofd.