Van wilsverklaring naar wensverklaring

Hilde Palland, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, pleit in het AD voor een wensverklaring in plaats van een wilsverklaring.

“Hoe geven we de laatste levensfase vorm en hoe geven we aandacht aan zingeving en zorgen? Veel ouderen geven antwoord op deze vragen in de vorm van een wilsverklaring. Daarin worden dingen vastgelegd rond behandeling of levenseinde als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Maar een wilsverklaring doet daarmee geen recht aan de grote vragen die spelen in de laatste fase van het leven.”

Zingevingsvragen

Het CDA-Kamerlid vindt dat er bij het ouder worden aandacht moet zijn voor een wensverklaring, schrijft zij in het AD. “Onderdeel zijn van de samenleving en de rol en betekenis van ieder mens zijn daarin het uitgangspunt. Niet vanuit de maakbaarheidsgedachte, maar vanuit zingevingsvragen. Met een wensverklaring is er ruimte voor eigen ideeën, het bespreken van zorgen, wensen en noden voor de invulling van de oude dag en laatste levensfase. In de eerste plaats een vraag aan onszelf, maar tegelijkertijd een belangrijk gesprek om te voeren met de mensen om ons heen.”