Bezwaarbrieven pensioen weinig kans

Bij de afronding van de nieuwe Pensioenwet, neemt ook het aantal initiatieven toe waarmee gepensioneerden wordt opgeroepen om bezwaarbrieven naar hun pensioenfonds te sturen of mee te doen aan rechtszaken. De Koepel Gepensioneerden bericht hierover in de wekelijkse nieuwsbrief.

Een tweetal kleinere vakbonden (CMHF en NU91) heeft voorbeeldbrieven opgesteld waarmee bezwaar kan worden gemaakt tegen overstappen naar het nieuwe stelsel (‘invaren’) en onlangs heeft oud 50plus-lijsttrekker Henk Krol zich gemeld met de Stichting Pensioenvoldoen.

Eerdere procedures ook verloren

Op verzoek van haar lidverenigingen heeft de Koepel Gepensioneerden deze initiatieven bekeken. “Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: we schatten de kans op succes van deze acties als erg klein in. Net zoals we dat deden met alle tot nu toe gevoerde juridische procedures (die ook allemaal verloren werden, waarbij een ervan inmiddels na zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof te zijn verloren nu bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, ligt).”

Claimstichting Pensioenen

De Koepel Gepensioneerden meldt voortdurend te bekijken of (juridische) acties zinvol zijn. “Daar hebben we in overleg met onze lidverenigingen ook geld voor opzijgezet. In het kader van een en ander hebben we onlangs bijvoorbeeld gesproken met de Claimstichting Pensioenen.”