Senioren Journaal van maandag 23 januari

Kom zelf in actie, nu het nog kan

De ouderenzorg verschraalt de komende jaren, terwijl de behoefte eraan door de vergrijzing juist groeit. ‘Ouderen moeten nu zelf in actie komen,’ waarschuwt gezondheidseconoom Xander Koolman.

Alsof je een graaier bent

Artsen die ouderen onderkoeld op de Eerste Hulp zien binnenkomen, roepen ouderen op toch vooral op tijd hulp te vragen. Maar áls je hulp vraagt, dan krijg je van de gemeente een brief dat je vooral zelf een oplossing moet zoeken.

Ik ben niet oud, ik ben duurzaam

Trouw-columnist Nelleke Noordervliet is ‘grijs en oud’, maar weigert zichzelf als probleem te zien. “Als we nu toch gedwongen worden tot duurzaamheid en hergebruik waarom kijken we dan niet anders tegen het ouder worden aan?”

Welkom voor praatje over het weer

Er zijn genoeg mensen die wél behoefte hebben aan een praatje over het weer en over vroeger! Aldus een Trouw-lezer in reactie op de column van Nelleke Noordervliet.

Onnodig lang in het ziekenhuis

Honderden ziekenhuisbedden zijn momenteel bezet door meest oudere patiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben. “Het is vooral erg lastig om mensen geplaatst te krijgen die verward zijn”, zeggen de ziekenhuizen.

Mysterie rond oversterfte

Waarom blijft de oversterfte zo hoog? Nog altijd vonden academische onderzoekers geen afdoende verklaring. Dit voedt speculaties. Een wetenschapper denkt aan een combinatie van factoren.

Pensioen eerlijk belasten

De manier waarop we naar pensioen kijken, komt voort uit de tijd dat we onze oude dag nog echt vreesden, zegt Sander Schimmelpenninck. Alsof we de oude dag belangrijker vinden dan het geven van een goede start aan de jeugd.

Straks oudste mens 125 of 135 jaar?

De oudste mens overleed afgelopen week op een leeftijd van 118 jaar. Waar ligt grens?  Zal deze eeuw iemand 125 worden – en is ouder worden dan 135 inderdaad ‘zeer onwaarschijnlijk’?

Hopeloos ver achter bij woningtoewijzing

Je hele leven in Den Helder gewerkt en nu gepensioneerd? Dan heb je geen economische binding meer en sta je volgens de SP bij woningtoewijzing hopeloos ver achter. “Dat is toch zot?”

Pensioenen steeds duurzamer

De pensioengelden worden steeds groener belegd. Want wat heb je aan een goed pensioen als de wereld onleefbaar is? Groener beleggen gaat zeker niet ten koste van een goed rendement, verzekeren de grote pensioenfondsen.

Hulp om je geld digitaal te regelen

Je geld digitaal regelen, dat lukt nog lang niet iedereen, ziet de Autoriteit Financiële Markten. Wat kan helpen: goede telefonische dienstverlening, fysieke informatiepunten en bredere toepassing van DigiD.

Juridische stappen gepensioneerden

Het pensioenfonds van DSM verwerd van een van de rijkste tot een van de armste Nederlandse pensioenfondsen. Er is intussen een tweede belangenvereniging van DSM-gepensioneerden, die juridische stappen zet.

Bezwaren tegen bouwen inperken

Het kabinet wil de tijd die nodig is om (ouderen)woningen te bouwen, verkorten. Onder meer door de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen nieuwbouwprojecten te beperken.

Nu weet u het nog

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde organiseert elke maand een themabijeenkomst over dementie en het levenseinde door het land. Volgens de vereniging zijn deze bijeenkomsten een groot succes.

Lang leve de begraafplaats

Hoe idyllisch ook, een bezoek aan een begraafplaats kan ook onrustig maken: Begraafplaatsen zijn nog net niet op sterven na dood, maar het aantal open plekken op onze dodenakkers neemt steeds verder toe.