Mysterie rond oversterfte

Waarom blijft de oversterfte zo hoog? Nog altijd vonden academische onderzoekers geen afdoende verklaring voor het fenomeen. Dit voedt volgens de Telegraaf speculaties: zo zou de oversterfte (in 2022 stierven er veertienduizend mensen meer dan gemiddeld) samenhangen met de coronavaccinaties.

Mede om speculaties tegen te gaan pleit Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt nu al meer dan een jaar voor een breed, onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte. Het opzetten van onderzoek verliep stroef wegens de Nederlandse privacybescherming. Maar intussen stelt subsidiegever ZonMw geld beschikbaar voor onderzoek waarvan de resultaten eind 2023, begin 2024 worden verwacht.

Combinatie van factoren

Volgens gezondheidseconoom en statisticus Eline van den Broek (VU) zullen de effecten van de coronapandemie nog tot in de komende jaren zichtbaar zijn in de sterftecijfers; als gevolg van uitgestelde zorg of van door Covid-19 opgelopen gezondheidsschade. Mogelijk ook als gevolg van de vaccinaties, aldus de Telegraaf. “Ik denk persoonlijk dat de oversterfte wordt veroorzaakt door een combinatie van deze factoren en wil ervoor pleiten om dit onderzoek de komende vijf tot tien jaar voort te zetten.”

Verband met vaccinatie niet uit te sluiten

Ronald Meester, hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening aan de VU, houdt zich al langer bezig met de vraag of er een verband bestaat tussen de oversterfte en de coronavaccins. Uit eerder onderzoek van hem en twee collega’s bleek dat er onder de 65 jaar geen enkel verband is te zien. “Maar in de leeftijdsgroep tussen 65 en 80 jaar konden we niet uitsluiten dat vaccinatie een iets verhoogde sterftekans kan geven.”

Oversterfte was december heel hoog

Pieter Omtzigt vindt het volgens de Telegraaf problematisch dat de lopende en komende onderzoeken beperkt blijven tot de periode 2020-2021. “De oversterfte in 2022 was bijna zo hoog als in 2020 en 2021” In de laatste weken van december was de oversterfte zelfs heel hoog.