Senioren Journaal van donderdag 2 maart

Van burenhulp tot mantelzorg

Wie kiest voor gemeenschappelijk wonen kiest voor betrokkenheid met de andere bewoners:  Een pannetje soep, dat kan altijd. Maar waar eindigt burenhulp en begint mantelzorg?

Luide roep om medicijn-APK

Apothekers zien bij ouderen soms medicijnen waarmee de patiënt beter kan stoppen. Of waarbij de dosering net even anders kan. Er klinkt ook bij huisartsen en patiënten  een luide roep om een medicijncheck.

Blijven strijden voor beste pensioen ter wereld

Ondanks zijn 80 jaar gaat Martin van Rooijen opnieuw op voor een nieuwe termijn als Eerste Kamerlid voor 50Plus. Hij wil het nieuwe pensioenstelsel tegenhouden. Dat het kabinet de AOW tóch verhoogde, was zijn grootste feestje ooit.

Huisarts vergeet soms de klok even

Soms moet je als huisarts de tijd nemen, zoals voor de 93-jarige mevrouw Melis. Maar de afspraken over ‘meer tijd voor de patiënt’ betekenen voor de huisarts voorlopig vooral meer administratief werk.

Raad van Ouderen versterkt contact regio

De Raad van Ouderen is van plan de relatie met de regionale achterbannen te versterken. De raad richt zich in het bijzonder op 80-plussers: Tachtig jaar is vaak een omslagpunt.

Andere belangen gingen soms voor

In Op1 werd de balans opgemaakt bij het officieuze einde van de pandemie. Een conclusie die naklinkt: we gaven als samenleving niet genoeg om kwetsbare ouderen, andere belangen gingen soms voor.

Noodfonds energie schiet doel voorbij

Nederlanders die steun van het noodfonds energie keihard nodig hebben, dreigen buiten de boot te vallen. “Dat mensen vastlopen als de enige optie ‘aanvragen via een app’ is, kun je van tevoren inschatten.”

Feansterhof ouderwets burenfatsoen

Er was flink wat belangstelling voor een bijeenkomst over het nog te bouwen Feansterhof in Surhuisterveen: een Knarrenhof, een ‘mienskip’. “De gedachte is eigenlijk ouderwets burenfatsoen.”

Die hoort hier niet

Dat is een veel gehoorde kreet in verpleeghuizen als een bewoner niet voldoet aan het standaard beeld bij dementie. Hoe voorkom je dat een hele afdeling ontwricht raakt door één bewoner met ‘onbegrepen gedrag’.

Langer thuis met gebruikte hulpmiddelen

J&S Projecten in Schiedam start een project om ouderen langer thuis te laten wonen. Hiervoor worden hulpmidden als scootmobiels, rollators en rolstoelen gezocht. En klussenteam staat klaar voor de reparaties.

Bouw Droomwonen gestart

In Opende is de bouw begonnen van de woonvorm Droomwonen: twee appartementencomplexen voor senioren en mensen met een verstandelijke beperking.

Dekkingsgraad pensioenfondsen naar 120%

In februari hebben pensioenfondsen volgens de Telegraaf weer betere resultaten laten zien. Volgens cijfers van adviesbureaus in de pensioensector steeg de gemiddelde dekkingsgraad naar 120 tot 121%.

Onderzoek naar zorgverzekeringen

KBO-Brabant signaleert veel onduidelijkheid en onrust bij leden over of hun zorgaanbieder nu wel of niet een contract krijgt en wat dat voor hen betekent. De Patiëntenfederatie doet hier intussen onderzoek naar.

Van overvloed nooit iets gemerkt

De Zorgverzekeringswet zou werken in tijden van overvloed, maar nu niet meer. Overvloed?  “Daar hebben zorgmedewerkers niets van gemerkt. Zeker niet in de ouderenzorg.”

Tweede Noabershof Oldenzaal?

In Oldenzaal is een Noabershof in aanbouw volgens het Knarrenhof-concept. De Vereniging Noabershof Olnzl heeft zich intussen bij de gemeente gemeld voor zo’n tweede hof, en dan liefst met huur en koop.