Senioren Journaal van dinsdag 29 augustus

Seniorenwoningen extreem populair

In de gemeente Aalten melden zich veel meer 55-plussers voor een huurappartement-met-voorrang dan er beschikbaar zijn. “Het laat zien dat er veel belangstelling is vanuit ouderen om kleiner te gaan wonen.”

Bij pgb recht op reëel loon

Gemeenten moeten meer geld betalen aan kwetsbare inwoners die via hun persoonsgebonden budget hulp inhuren van hun partner, familie of vrienden. Ze mogen niet langer het minimumloon als uitgangspunt nemen.

Steeds meer Vrienden op de Fiets

Het ledental van Vrienden op de Fiets, netwerk van logeeradressen voor wandelaars en fietsers, groeit gestaag. ‘Het hart van de vrienden is zeker 50 plus, misschien wel 60 plus. Die groep wordt vanwege de vergrijzing alleen maar groter.’

Goede dementiezorg goed voor álle senioren

“Neem goede dementiezorg op in het verkiezingsprogramma, anders voorzien wij een somber toekomstscenario”, zegt Alzheimer Nederland tot de politieke partijen. “Goede dementiezorg is wel goed voor álle senioren.”

Emigreren naar een land met veel jongeren

“Als wij, Europese ouderen, nu eens zouden emigreren naar een land met veel jongeren en weinig bestaansmiddelen?  Dan nemen wij onze mooie pensioenen mee en steunen de economie ter plekke”, aldus een pleidooi van een 70-jarige.

Verslaafd aan de stoel

‘Lang en lui zitten is dodelijk’ zou op elke makkelijke stoel moeten staan, zegt verslavingsarts. “Als je jezelf goed wilt voelen en een beetje soepel en gezond oud wilt worden, kun je maar het beste voortdurend in beweging blijven.”

Ouderen die onopgemerkt sterven

In Amsterdam was er onlangs een stadsdeelgesprek van Nieuw West met burgemeester Femke Halsema. Daarin ging het onder meer over ouderen die onopgemerkt sterven en pas weken later gevonden worden.

Verlangen naar wereld van je jeugd

Hoe successen als van Omtzigt en BBB te verklaren? “Nu een historisch groot deel van de kiezers ouder is dan vijftig, speelt het verlangen naar een overzichtelijke wereld waarin men zich nog veilig kan voelen (in het algemeen de wereld van je jeugd) wellicht een dominante rol.”

Leren van ouderen?

“Je leert van ouderen. In onze tijd kun je bijna alles op internet vinden, behalve wijsheid. “ De kerk als familie. “Jongeren hebben weerwoord nodig. We hebben allemáál weerwoord nodig.”

KBO-bankje bij de kerk

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Eibergen hield begin dit jaar op te bestaan. De tweeduizend euro die nog in kas was, wordt besteed aan goede doelen. Het grootste deel daarvan is gebruikt voor een bankje bij de katholieke kerk.