Steeds meer Vrienden op de Fiets

Het is een concept zonder poespas, schrijft de Volkskrant: na een dag op de pedalen bij iemand thuis overnachten. ‘Het levert altijd weer een grappige ontmoeting op. En als je dan ook nog van fietsen en huizen kijken houdt, is het helemaal leuk.’

Vrienden op de Fiets is een netwerk van logeeradressen voor wandelaars en fietsers: vijfduizend logeerplekken door heel Nederland, delen van België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, met ruim 125 duizend leden. Dat het ledental – uitsluitend door mond-tot-mondreclame – al jaren gestaag groeit, komt vooral door de ‘natuurlijke aanwas’ van leden, zegt directeur Stefanie Gerwers. ‘Het hart van de vrienden is zeker 50 plus, misschien wel 60 plus. Die groep wordt vanwege de vergrijzing alleen maar groter.’

Laat je verrassen

Het concept is in bijna veertig jaar onveranderd gebleven, aldus de Volkskrant: bij iemand thuis slapen, voor een ‘vriendenprijsje’ van 25 euro per persoon, altijd voor maximaal één nacht. Op luxe moet je voor dat bedrag niet rekenen, maar op een schoon bed, een warme douche en ontbijt wel. Verder geldt vooral het motto: ‘Laat je verrassen.’