Verlangen naar wereld van je jeugd

Als aanvullende oorzaak van het succes van Pieter Omtzigt cum suis moet misschien nog de vergrijzing genoemd worden, reageert Esther Schnerr uit Heemstede in NRC.

“Nu een historisch groot deel van de kiezers ouder is dan vijftig, speelt het verlangen naar een overzichtelijke wereld waarin men zich nog veilig kan voelen (in het algemeen de wereld van je jeugd) wellicht een dominante rol.”

Leefwereld ingrijpend veranderd

Het succes van BBB bij de provinciale verkiezingen is volgens Schnerr vrijwel uitsluitend aan deze leeftijdscategorie (boven de vijftig) te danken. De gemiddelde leeftijd van de aanhang van Omtzigt is in dit verband voor haar een onbekend maar interessant gegeven, schrijft zij in NRC. “Gaat Omtzigt deze kiezers tevredenstellen? Dan zou hij mijns inziens de wereld moeten veranderen. Digitalisering, aardopwarming en verstedelijking, de vanzelfsprekende en complexe omgeving van de jeugd van nu, hebben onze leefwereld ingrijpend veranderd en zullen dat blijven doen.