Senioren Journaal van woensdag 23 augustus

Opkomst van het Zorg&Wijk restaurant

Rotterdam zet in op uitbreiding van het aantal zorgrestaurants in de wijken. Ouderen kunnen elkaar in zo’n restaurant ontmoeten, samen eten en in veel gevallen zijn er ook andere activiteiten.

Focus bij digitalisering op vergeten generatie

In China gaan ouderen compleet anders om met digitale innovatie dan in Nederland. “Je ziet daar juist veel dat ouderen en laaggeletterden volledig digitaal autonoom zijn.” Pleidooi voor meer focus bij digitalisering op de doelgroep ‘ouderen’.

Naar neutrale AOW voor elke leefvorm

Het voorstel om de AOW te individualiseren tot een basisinkomen voor alle gepensioneerden is politiek kansloos, maar zou wel het overdenken waard zijn: er zou een obstakel verdwijnen voor ouderen die denken over samenwonen.

Vrijwilligers en dorpsondersteuner

De ‘ferbiners’ van Trynwâlderein zijn elke ochtend op werkdagen bereikbaar voor vragen en het organiseren van – informele- hulp. Er is nu een plan om deze inzet te versterken met een dorpsondersteuner.

Ontmoeting met je oudere ik

Op Lowlands deden bijna 700 festivalgangers mee aan een experiment waarin zij met hun toekomst werden geconfronteerd door op verschillende manieren hun oudere zelf te ontmoeten.

Met je beste vrienden een huis kopen

‘Het kopen van een huis met vrienden? Daar is onze samenleving niet op ingericht.’ Er zijn behoorlijk wat hindernissen. Samen wonen is bijvoorbeeld minder aantrekkelijk omdat je wordt gekort op de AOW.

Met elkaar voor elkaar

Samenredzaamheid, eigenaarschap en gelijkwaardigheid. Het zijn duidelijke kernwaarden waarmee Nederland Zorgt Voor Elkaar zichzelf presenteert. De noodzaak om er invulling aan te geven is groter dan ooit.

Raad zet vraagtekens bij app parkeerkorting

Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad zet vraagtekens bij de manier waarop inwoners vanaf 1 november bezoekerskorting op parkeren kunnen krijgen: via een app en niet meer via de parkeerautomaat.

Klein verzorgingshuis leidt eigen specialist op

Als klein verzorgingshuis je eigen specialist ouderengeneeskunde opleiden. Het was jarenlang onmogelijk, maar door aanpassing van de criteria kan het nu: een positieve stap terug in de tijd.

Maatschap Euthanasie Zorg

Enkele artsen werken aan een nieuwe aanbieder voor euthanasiezorg. Ze willen als zelfstandig werkenden in maatschapsverband andere artsen bijstaan in euthanasiezaken, en een alternatief bieden voor mensen die euthanasie willen.