Duurzaam na de dood

‘Gewoon’ begraven of gecremeerd worden, of liever composteren tot vruchtbare aarde? Duurzame alternatieven voor lijkbezorging worden goed ontvangen in de uitvaartsector, maar leveren ook (praktische) bezwaren op, aldus het FD.

Een uitvaartbegeleider die stichting Veraarden oprichtte om deze duurzame techniek naar Nederland te halen, zegt:  ‘Het is een prachtige methode die dicht bij de natuur staat en in de westerse cultuur past. Ik denk dat heel veel mensen troost kunnen vinden in het idee dat ze na hun dood hun lichaam teruggeven aan de planeet.’

Wetswijziging moeizaam proces

Er wordt al jaren gewerkt aan een wetswijziging die de lijkbezorging moet verruimen. Door de conservatieve aard van de wet is dat een moeizaam proces, legt een rechtsfilosoof in het FD uit. ‘Het vraagt om een hoop gespecificeerde regelgeving, die rekening houdt met tal van ethische en praktische afwegingen.’

Eerste resomeermachine

De uitvaartsector lobbyt volgens het FD al jaren voor alkalische hydrolyse, ook wel resomeren, die commercieel interessanter is dan veraarden. ‘De investeringskosten van resomeren zijn ongeveer gelijk aan die van elektrische crematieovens’, zegt uitvaartcoöperatie Dela, dat door de overname van Yarden de eerste resomeermachine van Nederland in handen heeft.