Vrijwilligers en dorpsondersteuner

De ‘ferbiners’ van Trynwâlderein zijn elke ochtend op werkdagen bereikbaar voor vragen en het organiseren van – informele- hulp. “We willen deze inzet graag uitbreiden met professionele ondersteuning door een dorpsondersteuner.”

Bedoeling is dat de dorpsondersteuner zich richt op het uitbreiden van het netwerk met vrijwilligers, maar ook met de verbinding met de meer formele zorg zoals de huisarts. De gemeente Tytsjerksteradiel wil aan de pilot meewerken, onder andere met een financiële bijdrage om de professional aan te stellen. Andere partijen, waaronder diverse goede doelen stichtingen wordt om een donatie, gevraagd.  Uitgegaan woedt van een start per1 januari 2024.