Ontmoeting met je oudere ik

Op Lowlands verzorgde een team van Leyden Academy on Vitality and Ageing verzorgde een experiment waarbij bijna 700 festivalgangers met hun toekomst werden geconfronteerd door op verschillende manieren hun oudere zelf te ontmoeten.

Levensverwachting

In de Rekenkamer konden bezoekers hun levensverwachting uitrekenen. Eerst werd er gerekend met een tabel van het CBS die je huidige leeftijd koppelt aan een levensverwachting. Vervolgens beantwoordden de deelnemers vragen over hun leefstijl en werd daarmee een persoonlijke levensverwachting berekend. Dit zette mensen aan het denken over de keuzes die ze nu maken.

Bewustwordingsmoment

Ook was er een visuele reis door de tijd naar een ontmoeting met je oudere ik. Het startte met een meditatief audiofragment en een ontspannen bewustwordingsmoment. Daarna werd de aandacht van het lijf naar het spiegelbeeld op een beeldscherm met verouderingsfilter verschoven. Deelnemers werden uitgenodigd om goed naar hun oudere versie te kijken en deze persoon zonder oordeel te ontmoeten.

Disco van de Toekomst

Om te ervaren hoe het is om te leven met een verouderd lijf konden de deelnemers dansen in een verouderingspak. Gewichten simuleerden de afname van spierkracht, een halskraag beperkte de bewegingsvrijheid en met speciale brillen werden oogafwijkingen nagebootst. Met de boodschap dat ondanks fysieke ongemakken je nooit te oud bent om te dansen. Bijvangst was volgens Leyden Academy het groeiende  respect voor ouderen die dagelijks met fysieke uitdagingen te maken hebben.