Senioren Journaal van maandag 6 februari

Rabobank dialogen in de regio

Rabobank wil verbinding tussen publieke en private partijen tot stand brengen en innovatieve oplossingen voor toekomstbestendig wonen financieren. De bank wil dit onderwerp breed positioneren en agenderen.

KBO meer vijftigers en zestigers hard nodig

Voor het sociale netwerk kan de KBO in Goirle een belangrijke rol vervullen, maar dan zijn meer vijftigers en zestigers hard nodig. “Hoe mooi zou het zijn als jonge leden de oudere leden van de KBO wat gaan helpen.”

Woongroep geen mantelzorgplicht

Bij aanmelding voor de Amsterdamse seniorenwoongroep Abraham Silodam is in de statuten vastgelegd “dat we niet de plicht hebben om mantelzorgers van elkaar te zijn”. Er zijn weinig eisen, wel hoge verwachtingen van elkaar.

Noodkreet over afknijpen thuiszorg

Ouderen krijgen veel minder thuiszorg dan waar ze wettelijk recht op hebben. Een groep van wijkverpleegkundigen, thuiszorgorganisaties en zorgjuristen en zorgeconomen trekken hierover aan de bel.

Waarschuwingsbrief bankhelpdeskfraude

In twee Drentse gemeenten zijn veel oudere bewoners slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Senioren krijgen nu een waarschuwingsbrief, ondertekend door burgemeester, politiechef en wijkagenten.

Het verpleeghuis dreigt te verdwijnen

Senioren Netwerk Nederland vreest dat na het verzorgingshuis ook het verpleeghuis verdwijnt. Het uitblijven van meer verpleeghuisplekken is ‘onverteerbaar’: Hoe vaak moet nog de noodklok geluid?

Woning toewijzen op basis van motivatie

Wonen in een hechte en actieve gemeenschap vergroot het sociale netwerk van ouderen en draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen. Motivatie is een belangrijke factor.

Zorg voor ouderen bij arbeidskrapte

In een V&VN MeetUp gaan verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in gesprek over ‘de optimale deskundigheidsmix in tijden van krapte’. ‘Hoe zien wij dit zelf als beroepsgroep?’

Knarrenhof zonder sociale huur

Stichting Woningbouw Achtkarspelen wil niet participeren in het Knarrenhof-woonproject in Surhuisterveen. De corporatie vindt de investering te hoog en wil geen minderheidspositie in de Vereniging Van Eigenaren.

Zorgcoach regelt ook personenalarmering

De zorgcoaches van Zilveren Kruis hebben in 2022 voor 14.500 verzekerden de wachttijd met gemiddeld 50 dagen kunnen verkorten. Ze helpen ook bij bijvoorbeeld  het vinden van een huisarts en regelen personenalarmering.

Onderkoeling vooral zeer eenzame ouderen

De toename van onderkoelde patiënten in het ziekenhuis gaat met name over de zeer eenzame ouderen, denkt de voorzitter van de Ouderenbonden Fryslân SFO. “Het is een hele toer om ze te benaderen en te helpen.”

Dien vanaf nu uw zorgtransformatieplan in

Zorgverzekeraar Menzis zet de komende jaren zorgtransformatie centraal. Het gaat erom om met hetzelfde aantal mensen en binnen de financiële kaders te voldoen aan een groeiende zorgvraag.

Didam-arrest en stikstofregels struikelblok

De gemeente Moerdijk onderzoekt de juridische mogelijkheden om een hofje met 20 tot 22 seniorenwoningen te bouwen in Willemstad. Het Didam-arrest en stikstofregels vormen struikelblokken.

Gezelligheid en veiligheid om je heen

Veel ouderen willen helemaal niet alleen thuis blijven wonen, maar willen leven met gezelligheid en veiligheid om zich heen, schrijft een Telegraaf-lezer.