Senioren Journaal van vrijdag 3 november

Doorwerken na pensioen trend

Steeds meer ouderen zijn bereid om na hun pensioen door te werken. Dat biedt  kansen voor werkgevers, die schreeuwen om goed personeel. Bovendien: de pensioengerechtigde leeftijd als uitgangspunt om vanzelfsprekend met werk te stoppen is ‘niet meer van deze tijd’.

Wmo anders denken en doen

De gemeente Stichtse Vecht wil rond de Wmo stapsgewijs naar een andere manier van denken en doen. Ook van inwoners wordt wat verwacht: zoveel mogelijk fit blijven en voorbereiden op je oude dag.

Sporten met de zorgverzekeraar

Door te zorgen dat mensen ook op latere leeftijd actief en vitaal zijn, kun je de grote vraag naar zorg verminderen, zegt zorgverzekeraar De Friesland. Met sportverenigingen worden speciale programma’s voor ouderen ontwikkeld.

Koepel Sociaal Domein is een succes

De krachtenbundeling in 2016 met Jeugdraad, Wmo-raad en Participatieraad in de Koepel Sociaal Domein is tot op de dag van vandaag een succes gebleken, zegt voorzitter Jan Tol van Seniorenraad Edam-Volendam.

Seniorenwoningen combineren met zorg

Driekwart van de Nederlanders vindt dat woningcorporaties meer woningen moeten bouwen die geschikt zijn voor ouderen (seniorenwoningen gecombineerd met zorgvoorzieningen).

Laatste afscheid rond de oven

Uitvaarten worden intiemer en persoonlijker. Met bijvoorbeeld een rituele route door de natuur naar de verbrandingsoven toe. “De ruimte waar de oven is kleden we ook steeds meer aan.”

Hofjeswonen in Woonvisie

Het burgerinitiatief ‘hofwonen in Voorschoten’ wil dat de gemeente het plan voor ‘hofjeswonen’ als uitgangspunt meeneemt in de Woonvisie en het grondbeleid erop aanpast. Het gemeentebestuur staat daar positief tegenover.

Eigen bijdrage Wmo voor minima geschrapt

De gemeente Deventer stopt per 1 januari met de eigen bijdrage die mensen moeten betalen aan de Wmo voor mensen met een laag inkomen. “Het lijkt niet veel, maar voor mensen met zo’n bescheiden inkomen is 2 tientjes echt een flink bedrag.”

Pre-mantelzorgwoningen faciliteren

De gemeente Maashorst werkt voortvarend aan het realiseren van woningen ook op andere manieren dan nieuwbouw: Ook met pre-mantelzorgwoningen kun je woonruimte toevoegen.

Investeren in speciale woonvormen

VVD, D66, NSC en JA21 willen volgens hun verkiezingsprogramma’s investeren in speciale woonvormen voor ouderen, zoals hofjes en aanleunwoningen. Mensen die veel zorg nodig hebben, moeten alsnog naar een verpleeghuis kunnen.