Vanzelfsprekend stoppen niet van deze tijd

Arbeidsmarktdeskundige Wendy van Ierschot noemt in de Telegraaf de pensioengerechtigde leeftijd als uitgangspunt om vanzelfsprekend met werk te stoppen ‘niet meer van deze tijd’.

“De mogelijkheid om flexibel te zijn, te stoppen, te minderen, ander werk te kunnen gaan doen waar minder druk op zit, is vaak beperkt. We zouden daarin als individu veel en veel meer flexibiliteit moeten krijgen, om zo ons eigen pad te bepalen zonder dat de wetgever dat onaantrekkelijk maakt.”

Flexibele contracten

De arbeidsmarktdeskundige doet in de Telegraaf een appèl op de overheid, opdat meer gepensioneerden aan de slag kunnen: “Laat het gemakkelijk worden flexibele contracten af te spreken na een langdurig vast contract én maak het financieel aantrekkelijk. Daarnaast moeten we ophouden met het framen van ouderen als inflexibel, ouderwets en niet bereid om te leren. Het tegendeel is vaak waar.”