Wmo anders denken en doen

Om beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede Wmo-hulp te kunnen bieden gaat de gemeente Stichtse Vecht de manier van werken veranderen voor gemeente, wijkteams, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en zorgaanbieders: beter samenwerken, gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. Dat meldt RTV Stichtse Vecht.

Ook van inwoners wordt wat verwacht: zoveel mogelijk fit blijven en voorbereiden op je oude dag zodat je in staat bent om dingen zoveel mogelijk zelf of met hulp van je netwerk te regelen. De gemeente stelt : ‘Een andere manier van denken en doen dus. Dat heeft tijd nodig en daarom werken we hier stapsgewijs aan. Samen met zorgaanbieders, welzijn en vertegenwoordigers van inwoners hebben we daarvoor een praktisch, flexibel plan opgesteld.” Dat plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Huishoudelijke hulp

Er komt een centrale wachtlijst om de schaarse huishoudelijke hulp sneller te verdelen onder inwoners. Ook gaan de aanbieders van huishoudelijke hulp onderling hun planningen afstemmen en regelen we de huishoudelijke hulp per dorp of wijk. Zo kan de totaal beschikbare capaciteit beter worden benut.’

Woningaanpassingen

Op het  gebied van de Wmo-woningaanpassingen gaat de gemeente volgens RTV Stichtse Vecht nauwer samenwerken met de woningcorporaties en hun aannemers. ‘Verder stimuleren we inwoners, waar dat mogelijk is, om hun eigen ondersteuning te regelen via een persoonsgebonden budget. Ook gaan we in gesprek met inwoners over preventie en hoe ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst.’

Sneller en klantvriendelijker

Daarnaast hoeven inwoners met Wmo-hulp niet meer zelf een herindicatie aan te vragen maar gaat de gemeente voortaan zelf tijdig met de inwoner in gesprek om te horen of de hulp nog passend en nodig is. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Zo nodig kijken we daarbij naar andere oplossingen. Dat is sneller en klantvriendelijker.’