Senioren Journaal van woensdag 16 augustus

Keuzestress rond kwetsbare ouderen

Hoe erg moet het zijn voordat je met een indicatie naar een plek in een zorginstelling mag? Morele keuzes zijn nodig. “Je kan iemand tenslotte niet verwijten dat hij niet eerder dood is gegaan.”

Banken doorgeschoten met sanering filialen?

Nergens zijn sinds de komst van onlinebankieren zoveel stenen kantoren verdwenen als in Nederland. Terwijl tweederde van de Nederlanders graag een bankfiliaal in de buurt heeft.

Samen zorgen voor onze ouderen in de wijk

Nederland vergrijst en dat vraagt volgens een verkiezingspamflet van de zorgverzekeraars om een overheid die de samenleving voorbereidt op het samen zorgen voor onze ouderen in de wijk.

Bizarre zaken voor de erfrechtadvocaat

Erfrechtadvocaten hebben het druk. “Samengestelde gezinnen, veel mensen met financiële zorgen, meer ouderen dus ook meer sterfgevallen – het draagt allemaal bij aan meer conflicten over contact met kwetsbare ouderen, overlijdens en erfenissen.”

Plaats voor ouderen in kerk van 21ste eeuw?

Ouderen kunnen een zegen zijn in de kerkelijke gemeente. “We zijn er zeker niet, door te zeggen dat de ouderen zich maar moeten aanpassen en dat er anders geen plaats voor hen is in de gemeente.”

Verplicht rij-examen voor bejaarde e-bikers

Fietsen is niet altijd een genot met al die onbeholpen fietsers. “Het allerbeste zou een verplicht rijexamen voor bejaarde e-bikers zijn; met noodstops, moeilijke bochten, tegenliggers en enkele verrassende veelvoorkomende situaties.”

Bestuurders pensioenfonds, maak plaats

“In pensioenfondsen zitten de oudere bestuurders aan het pluche vastgeplakt. Hierdoor hebben jongeren te weinig invloed op wat er met hun pensioengeld gebeurt”, aldus een opiniestuk vanuit D66.

Schaken tot op hoge leeftijd

“Je kunt tot op hoge leeftijd schaken”, zegt de initiatiefnemer van schaaklessen voor ouderen in Delft. Sommige 90-plussers pelen nog altijd met veel plezier. “Doordat de geest actief blijft, kunnen ziektes als dementie worden uitgesteld.”

Training niet gericht op oudere patiënt

“De focus ligt niet op de oudere patiënt en al overbelaste mantelzorger, maar op jongere patiënten die zoveel mogelijk zelf willen doen”, zegt de Maastrichtse Academie Patiënt en Mantelzorger.

Valley of Death innovatieve therapieën dementie

Bij het streven om therapieontwikkeling voor dementie te bevorderen wordt een kloof gesignaleerd tussen onderzoek en de markt: de Valley of Death. ZonMw zet zich in om deze kloof  te verkleinen.