Keuzestress rond kwetsbare ouderen

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat de zorg voor de meest kwetsbare ouderen in gevaar komt. Er is geen plek in de instellingen waar zij een indicatie voor hebben.

De NZa vraagt de minister om keuzes te maken. Plat gezegd,schrijft huisarts Toosje Valkenburg (die zich met Dappere Dokters inzet voor optimale zorg) in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: hoe erg moet het zijn voordat je met een indicatie naar een plek in een zorginstelling mag? “Dat zou de indruk kunnen wekken dat daar nog ruimte ligt. Maar de dagelijkse praktijk laat zien dat die ruimte allang op is. Schrijnende voorbeelden van mensen die niet op tijd naar een voor hen veilige omgeving kunnen zijn er te over in elke huisartsenpraktijk.”

Gebakken lucht

De lat hoger leggen maakt de zorgvraag op papier weer in balans, maar maakt de problemen in de wijken niet minder – eerder groter, aldus Valkenburg in het NTvG: “Om de papieren werkelijkheid achter een bureau tot realiteit te maken start het ministerie van VWS het WOZO: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. De gebakken lucht stijgt op van de ronkende teksten als de mantra ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.’”

Herbezinning op onze prioriteiten

“Onze multimorbide ouderen zijn het succes van de hedendaagse geneeskunde”, aldus de huisarts in het NTvG. De stapeling van hun kwalen maakt de zorg voor hen ingewikkelder in haar spreekkamer. “Er moeten inderdaad keuzes gemaakt worden over waar we ons zorggeld aan uitgeven. Morele keuzes: hoe gaan we fatsoenlijk om met hen die dat nodig hebben? Dat vraagt om een herbezinning op onze prioriteiten. Je kan iemand tenslotte niet verwijten dat hij niet eerder dood is gegaan.”