Plaats voor ouderen in kerk van 21ste eeuw?

Ouderen kunnen een zegen zijn in de kerkelijke gemeente, schrijft evangelist Henk Herbold. In Psalm 92:15 staat: “in de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen…” Feitelijk kunnen we geen leeftijdscategorie uitsluiten, de één kan niet zonder de ander, aldus de evangelist op cvandaag. Spanningen tussen jong en oud, de zogenoemde generatiekloof, zijn volgens hem zeker niet uitgesloten, maar de verschillen moeten worden gerelativeerd

Invulling van de eredienst

“Ouderen en jongeren zouden vooral samen moeten gaan nadenken en bidden, hoe bijvoorbeeld de erediensten in de gemeente te gaan invullen. We zouden ons moeten afvragen op welke manier jongeren, kinderen en ook ouderen kunnen bijdragen aan het programma en niet alleen één bepaalde groep. Bijvoorbeeld over de keuze van de muziek en de liederen in de eredienst op zondag.”

Ook eens oud lied zingen

Het zou een geweldige overwinning zijn, schrijft Herbold, als we bereid zouden zijn om in een eredienst ook eens een oud lied te zingen, waar ouderen van genieten en door gezegend worden. “We zijn er zeker niet, door te zeggen dat de ouderen zich maar moeten aanpassen en dat er anders geen plaats voor hen is in de gemeente. Een gesprek hierover in de gemeente is mijns inziens daarom hard nodig. Het startpunt moet wel zijn, de bereidheid om te luisteren naar wat jongeren én ouderen elkaar te zeggen hebben.”