Bestuurders pensioenfonds, maak plaats

In pensioenfondsen zitten de oudere bestuurders aan het pluche vastgeplakt. Hierdoor hebben jongeren te weinig invloed op wat er met hun pensioengeld gebeurt. Een bestuur zonder jongeren mist legitimiteit. Dat schrijven Sjoerd Warmerdam (Tweede Kamerlid voor D66) en Kalle Duvekot (voorzitter Jonge Democraten) in het FD.

De pensioenfondsen spraken zelf tien jaar geleden af dat in elk fondsbestuur tenminste één bestuurder jonger dan 40 jaar moet zijn. Nog steeds is dit bij twee derde van de fondsen niet het geval.

Wettelijke maatregelen

Als blijkt dat divers samengestelde besturen alsnog uitblijven, zijn wettelijke maatregelen nodig, aldus Warmerdam en Duvekot in het FD. “Besluiten over onze pensioenen zijn te belangrijk om aan een kleine, homogene groep over te laten.”