Senioren Journaal van maandag 11 september

Steeds meer honderdplussers

Op 1 januari 2023 woonden er volgens het CBS 2 572 mensen van honderd jaar of ouder in Nederland. Dit zijn er ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. In de provincie Zeeland woonden in verhouding de meeste honderdplussers.

Honderd jaar en alles nog zelf kunnen

De Volkskrant heeft de afgelopen twee jaar 88 honderdjarigen geïnterviewd, wat betekent dat ruwweg 1 op de 25 levensverhalen van honderdjarigen is vastgelegd. Vandaag een interview met een 100-jarige die alles zelf nog kan.

Zie ouder worden vooral niet als ziekte

We moeten ouder worden (vooral) niet als ’ziekte’ zien en medicaliseren, stelt een hoogleraar: Geef ruimte om op een goede manier in de samenleving oud te worden, door bijvoorbeeld te zorgen voor ontmoetingsplekken en sociale netwerken.

Oudere generaties stapje opzij

‘De politiek moet veel meer harde keuzes maken’, zegt afzwaaiend weerman Gerrit Hiemstra over het klimaat. “Oudere generaties zouden een stapje opzij moeten zetten en aan jongeren moeten vragen: zeggen jullie het maar!”

Tot 67e zwaar werk lukt echt niet

“Mijn man gaat het niet redden om tot zijn 67e werken. Dan is hij dood en begraven, denk ik.” De FNV is weggelopen van de onderhandelingen over een vervolg op de vroegpensioenregeling voor mensen die zwaar werk en kondigt acties aan.

Niet meer elk jaar keukentafelgesprek

Voor 70-plussers schaft Simpelveld het jaarlijkse keukentafelgesprek af, ze krijgen voor huishoudelijke hulp een indicatie voor onbepaalde tijd. Geen spanning meer, ook geen gesprek meer over wat met nieuwe hulpmiddelen zelf nog mogelijk is.

SVB wil arme ouderen opsporen

De Sociale Verzekeringsbank presenteert de resultaten van een proef om AOW’ers op te sporen die nu onder het bijstandsniveau terechtkomen. Gepleit wordt voor gegevensuitwisseling met UWV en Belastingdienst.

Geen AOW voor mensen met hoog inkomen

“De AOW is uiteindelijk verworden tot een recht voor alle inmiddels 67-plussers, ongeacht hun eigen inkomsten.” Voorstel: schaf de AOW af voor pensioengerechtigden met een netto-inkomen van 3.000 euro of meer.

Wij ouderen krijgen weer de schuld

De zorgpremie moet drastisch omhoog in 2024. “We raden het al, het komt voornamelijk door de vergrijzing… Wij ouderen krijgen natuurlijk weer de ’schuld!”

Stop met die rooskleurige advertenties

Moeten we niet eens stoppen met die rooskleurige advertenties om mensen in de zorg te werven? “We moeten geen ‘happy’ reclamefoto’s plaatsen maar ouderen die tot hun oksels in de ontlasting zitten.”