Schaf AOW af voor mensen met hoog inkomen

De AOW is uiteindelijk verworden tot een recht voor alle inmiddels 67-plussers, ongeacht hun eigen inkomsten, schrijft Ed Thelosen uit Eindhoven in de Volkskrant naar aanleiding van een bericht over de onbetaalbaarheid van het toenemende aantal AOW-gerechtigden.

“Voor een grote groep pensioengerechtigden betekent dit een uiteindelijk inkomen dat hoger ligt dan in de tijd dat ze nog werkten, terwijl de lasten voor kinderen en onroerend goed juist zijn afgenomen. Het argument dat ik veel hoor: ‘We hebben er toch voor betaald!’ Dat lijkt me voor een sociale verzekering, die in oorsprong bedoeld is als een solidariteitsheffing voor de mensen die het echt nodig hebben, niet op te gaan.”

Inkomen van 3.000 euro of meer

Thelosen stelt in de Volkskrant voor: schaf de AOW voor pensioengerechtigden met een netto-inkomen van 3.000 euro of meer af. Aan de rekenmeesters laat ik over wat dit uiteindelijk zal besparen ten gunste van echte AOW-gerechtigden.”