Senioren Journaal van vrijdag 6 oktober

Ouderenagenda vooral bemoeiagenda

Aandacht voor ouderen is nodig op elk beleidsterrein, daarom is de ouderenagenda vooral een ‘bemoeiagenda’. Aldus een wethouder bij de feestelijke samenvoeging van Utrechtse seniorenorganisaties onder een nieuwe naam: U op leeftijd.

Hoe rampen achter de voordeur voorkomen

“Als we niets doen krijgen we rampen achter de voordeur.” Als je kan bouwen, maar niet alles, bouw dan in ieder geval ouderenwoningen, zegt het Westfries Woonzorgpact.

Zorgen voor een betere daginvulling

“Mensen moeten veel meer uit hun stoel getrokken worden en iets aanpakken zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg”, zeggen ze op Nationale Ouderendag bij Seniorenraad Reimerswaal. “We moeten met zijn allen zorgen dat de ouderen een betere daginvulling krijgen.”

Stem als een jongere

Het worden de eerste parlementsverkiezingen met meer stemgerechtigde 75-plussers  dan 25-minners. “Misschien moeten alle 50-plussers actief proberen zich bij het stemmen af te vragen: wat zou een jongere doen?”

Blij(f) mobiel dag

De gemeente Deventer organiseert vandaag de Blij(f) mobiel dag: Hoe blijf je zo lang mogelijk zelfstandig en met plezier bewegen, welke hulpmiddelen zijn er vanuit de Wmo.

Valpreventie vergoed vanaf 2024

Preventieve zorg die het risico op vallen verkleint, wordt voortaan vergoed vanuit het basispakket. Met valpreventie wordt voorkomen dat mensen mogelijk meer en intensievere zorg nodig hebben.

Burgerinitiatieven veel gepensioneerden

Van de vele burgerinitiatieven in ons land wordt een deel bevolkt door gepensioneerden. “Je zou denken dat het moeilijker wordt om mensen aan je te binden omdat de pensioenleeftijd is gestegen. Maar daar lijkt het niet op.”

Laat verpleeghuis geen fuik worden

Het verpleeghuis is een zegen, waar we zorg ontvangen wanneer het thuis niet meer gaat. “Maar laat het geen fuik worden waar mensen niet meer uit weg komen als ze actieve stervenshulp wensen.”

Iedere dag naar buiten: een mensenrecht

Een beleeftuin bij het verpleeghuis wérkt. De Vitale Tuin als nieuw zorgconcept op basis van wetenschappelijk onderzoek. “Het is een mensenrecht dat je iedere dag naar buiten kan.”

Te weinig geld voor revalidatie

Steeds meer organisaties voor geriatrische revalidatiezorg kunnen het financieel niet meer bolwerken. “Met goede revalidatie en herstelgerichte zorg kunnen onnodige ziekenhuisopnames worden verminderd en zelfs helemaal worden voorkomen.”