Stem als een jongere

Het worden de eerste parlementsverkiezingen waarbij er meer stemgerechtigde 75-plussers (1,7 miljoen) zijn dan 25-minners (1,6 miljoen), schrijft Mathijs Bouman in zijn column in het FD.

Er zijn in november ook meer 50-plussers dan 50-minners. En veel meer AOW’ers dan kiezers van onder de 30. Dat maakt dat de politiek zich steeds meer richt op de oudere kiezer, aldus Bouman in het FD: De lange termijn raakt uit zicht.

Evenwicht wat herstellen

Misschien, zo oppert de FD-columnist,  moeten alle 50-plussers actief proberen het leeftijdsevenwicht weer wat te herstellen, door zich bij het stemmen af te vragen: wat zou een jongere doen? En: stem ik voor de lange termijn? Bouman zelf (zeer 50-plus) gaat dat in elk geval proberen.