Senioren Journaal van woensdag 31 mei

Iedereen een nieuw pensioen

De nieuwe pensioenwet is een feit na de stemming gisteravond in de Eerste Kamer. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Ook voor zzp’ers gaat er wat veranderen.

Gratis Meedenker inschakelen

Uit vragenlijsten blijkt dat 44% van de mensen met een Wmo-indicatie weet dat ze gratis een Meedenker kunnen inschakelen, meldt de gemeente Roerdaelen. “Dat is 31% meer dan verleden jaar. Ook geeft 50% aan hier behoefte aan te hebben.”

Geen wekker, genieten van het pensioen

Het zwarte gat na pensionering is soms nabij, maar veel pensionado’s weten het te vermijden. Ze blijven aan het werk, constateert Trouw, dat lezers vroeg om te reageren.

Apparatuur kan ook te vaak piepen

Een patiënt op afstand in de gaten houden, kan goedkoper zijn. Maar dan moet de apparatuur niet onnodig vaak alarm slaan. Het gevaar van ‘piep-moeheid’ ligt op de loer.

Lange wachttijden medische hulpmiddelen

Het afgelopen jaar regende het klachten in de gemeente Nijmegen over de levering van medische hulpmiddelen zoals rolstoelen. Toch houdt de gemeente vast aan een contract met maar één leverancier, tegen het advies van deskundigen in.

Bezwaarbrieven pensioen weinig kans

Bij de afronding van de nieuwe Pensioenwet, worden gepensioneerden van verschillende kanten opgeroepen bezwaarbrieven naar hun pensioenfonds te sturen of mee te doen aan rechtszaken. Zulke acties lijken weinig kans te maken.

Acute vervolgzorg zelfde dag geregeld

Gezondheidsregio Zoetermeer heeft een centraal meldpunt ingesteld voor kwetsbare ouderen die acute vervolgzorg nodig hebben. “Krijgen we voor 12 uur een spoedmelding binnen, dan wordt het in principe dezelfde dag geregeld.”

Ook met zorgbehoefte wonen naar wens

Zorgorganisatie Omring en woningcorporatie Woontij slaan de handen ineen voor toekomstbestendige zorg en doorstroom op de Texelse woningmarkt. “Hierdoor kunnen ook mensen met een zorgbehoefte wonen naar wens.”

Oud medicijn, minder nieuwe knieën en heupen

Onderzoek in Nijmegen laat zien dat colchicine, een eeuwenoud middel tegen jicht, waarschijnlijk effectief is tegen artrose. Met  een vermindering van aantal knie- en heupvervangingen met dertig procent.

Aan bidhandjes heb je niets

Veel Indische ouderen gisteren op de tribune van de Tweede Kamer bij de stemming over de moties over de Indische kwestie. Kamerleden applaudisseren. Iemand maakt bidhandjes naar ze. Maar ja, aan bidhandjes heb je niets.

Zorgwoningen in leegstaande kerken

Een projectontwikkelaar en een zorgondernemer beginnen samen een bedrijf dat zorgwoningen bouwt en de bijbehorende zorg levert. Leegstaande kerken zijn zeer geschikt.

Brede maatschappelijke steun euthanasie

De steun voor zelfbeschikking over het eigen leven en de dood is groter dan ooit. 60% van de Nederlanders vindt dat iedereen dit recht moet hebben. In 2016 en 2010 was dit respectievelijk 53% en 49%.

Zomer niet iedere week huishoudelijke hulp

In de zomerperiode kan niet gegarandeerd worden dat er iedere week huishoudelijke hulp is, aldus de gemeente Emmen. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de  hoofdaanbieder.

Wachten op beleid nieuwe provinciebestuur

De dorpsraad van Middelie heeft werkgroepje ‘seniorenbeleid/sociale verbindingen’ opgericht. In het najaar is er een thema-avond Wonen, als duidelijk is wat het beleid van het nieuwe provinciebestuur hierin zal zijn.